1

Primăria municipiului Cluj-Napoca organizează examen de promovare în grade/trepte profesionale a personalului contractual din cadrul instituţiei, astfel:

I. În data de 23 iunie 2021, orele 10,00 (proba scrisă) pentru personalul contractual de execuție din cadrul:

  • Biroului Mass-media

  • Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte

II. În data de 23 iunie 2021, orele 13,00 (proba scrisă) pentru personalul contractual de execuție din cadrul:

 • Direcției de Evidență a persoanelor

 • Direcției Economice

 • Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății

 • Direcției de Administrare

 • Direcției Generale Poliția locală

 • Direcției Impozite și taxe locale

a) probă scrisă sau probă practică*, după caz;

*Proba practică se susţine în cazul funcţiilor contractuale la care este necesară verificarea abilităţilor practice.

Se pot prezenta la probă scrisă sau la proba practică, după caz, numai candidaţii ale căror dosare de examen au fost declarate admise.

Fiecare dintre cele două probe, respectiv proba scrisă sau proba practică, după caz, vor fi notate cu un punctaj maxim de până la 100 de puncte. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

 • Pentru înscrierea la examen, candidaţii trebuie să fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale, cel puţin de 2 ori în ultimii 3 ani, în care aceştia s-au aflat în activitate.

 • Să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul/treapta din care promovează.

 • Promovarea personalului contractual în grade sau trepte profesionale se face, de regulă, pe un post vacant, iar, în situaţia în care nu există un asemenea post, se face prin transformarea postului din statul de funcţii în care acesta este încadrat într-unul de nivel imediat superior.

 

Rezultatul selecției dosarelor

Rezultatul probei scrise