Depunere cereri:

https://e-primariaclujnapoca.ro/registratura/cereri/?c=900001

 


(1) Compartimentul evenimente

Atribuții, sarcini, responsabilități:

a) planifică și valorifică numeroasele evenimente și parteneriate de care beneficiază municipiul Cluj-Napoca, implementează noi colaborări la nivel național și internațional ale municipalității, prin atragerea de noi proiecte, în vederea îmbunătățirii imaginii municipiului, îndeplinirii obiectivelor strategice ale acestuia și exploatarea corectă a spațiilor de cultură destinate activităților specifice și a clădirilor aflate în folosința sa gratuită;

b) se implică în organizarea tuturor manifestărilor desfășurate sub egida Primăriei municipiului Cluj-Napoca și a consiliului local: Ziua Națională a României, Ziua Poetului Național Mihai Eminescu, Ziua Unirii Principatelor Române, Ziua Europei, Ziua Drapelului, Ziua Imnului etc.;

c) editează sau sprijină, în condițiile legii, publicații de specialitate și de informare în domeniul culturii și artei;

d) gestionează evenimentele care se desfășoară în cadrul Serviciului public și întocmește programatorul cu evenimente pentru anul în curs;

e) selectează și analizează oportunitatea organizării evenimentelor private care se desfășoară în spațiile date în folosință gratuită Serviciului public, precum și a celor religioase sau cu caracter politic;

f) redactează documentele specifice: referate, note interne, informări și orice alte documente necesare bunei desfășurări a activității serviciului public pe domeniul de activitate al biroului;

g) menține relația cu mass-media: transmite comunicate de presă, organizează conferințe de presă, monitorizează acoperirea media, în limitele competențelor stabilite de către director;

h) elaborează publicații, materiale de prezentare și promovare (afișe, broșuri, prezentări multimedia etc.);

i) actualizează și exploatează baza de date formată în cadrul biroului;

j) asigură cadrul optim pentru lansări de carte, expoziții, simpozioane care se desfășoară în clădirile aflate în folosința gratuită a Serviciului public;

k) menține standardele municipiului Cluj-Napoca prin strategii eficiente de comunicare;

l) informează cetățenii cu privire la evenimentele ce vor avea loc;

m) sprijină colaborarea între organizatorii diverselor evenimente unde Serviciul public sau municipiul Cluj-Napoca este partener;

n) menține colaborarea cu alte instituții relevante pentru politica și viziunea Serviciului public, alte instituții educaționale, companii media, asociații și organizații non-profit, companii private;

o) în vederea organizării expozițiilor de artă, Serviciul public, prin Biroul Managementul evenimentelor, poate să inițieze formarea unui Consiliu Artistic – format din specialiști în domeniul artelor – menit să decidă oportunitatea realizării unor expoziții și vernisaje; Consiliul Artistic va funcționa în baza unui regulament aprobat printr-o decizie a directorului.

(2) Compartimentul cinematografe

Atribuții, sarcini, responsabilități:

a) inițiază și dezvoltă programe artistice proprii în domeniul artei cinematografice;

b) exploatează spațiile proprii în vederea desfășurării proiecțiilor de difuzare a artei cinematografice naționale și universale;

  1. c) susține și gestionează programele artistice organizate de terți din domeniul cinematografiei;

  2. d) gestionează evenimentele care se desfășoară în cadrul cinematografelor și întocmește programatorul aferent acestora cu evenimente pentru anul în curs;

  3. e) întocmește și înregistrează actele și documentele necesare desfășurării activității de la cinematografe: cereri, contracte, referate, note interne, situații și alte documente necesare compartimentului;

  4. f) aduce la cunoștința publică evenimentele care vor avea loc în cadrul cinematografelor;

  5. g) selectează evenimentele private organizate în spațiile cinematografelor precum și cele religioase sau cu caracter politic, având prioritate evenimentele cu caracter cultural și evenimentele de anvergură sau cu tradiție ale Centrului de Cultură Urbană;

  6. h) se implică activ în crearea de parteneriate cu centre culturale, asociații sau organizații care activează în domeniul cinematografiei;

  7. i) întocmește situația statistică cu numărul participanților la proiecțiile de film, dar și a celorlalte tipuri de evenimente desfășurate în cadrul cinematografelor;

  8. j) concepe strategii de difuzare a filmelor aplicate nevoilor culturale și cerințelor publicului;

k) propune directorului parteneriate/contracte pentru drepturi de difuzare publică a unor filme și întocmește listele de producții cinematografice necesare în vederea achiziției.

(3) Compartimentul Digitalizare

Atribuții, sarcini, responsabilități:

a) digitalizează documentele Serviciului public;

b) inițiază noi oportunități digitale privind modul de transmitere intern sau extern al documentelor;

c) se asigură de punerea în aplicare de noi metode inovative privind comunicarea cu organizatorii de evenimente;

d) elaborează publicații, materiale de prezentare și promovare (afișe, flyere, broșuri, prezentări multimedia);

e) filmează evenimentele organizate la obiectivele Serviciului Public, prelucrează materialele rezultate și asigură redarea acestora în mediul online;

f) actualizează constant conținutul site-ului instituției;

g) propune noi forme de promovare a obiectivelor culturale