Casa de Cultură a Municipiului Cluj-Napoca este o instituție înfiinţată la Cluj, în anul 1968, prin decretul 594/01.08.1968. Din punct de vedere al organizării şi evoluţiei istorice, în subordinea Casei de Cultură s-au aflat de-a lungul timpului: căminele culturale de pe raza municipiului Cluj-Napoca, Centrul Creației Populare devenit ulterior Centrul Județean pentru Promovarea Culturii Tradiționale Cluj, Casa Prietenei Româno-Sovietice, Universitatea Cultural-Științifică devenită ulterior Universitatea Populară. Toate aceste structuri cu profil cultural-educativ au fost puse sub cupola Palatului Culturii Clujene.
Dintre toate aceste structuri mai exista astăzi Casa de Cultură a municipiului Cluj-Napoca și Centrul județean pentru Promovarea Culturii Tradiționale Cluj.
Obiectul de activitate al instituției a evoluat în timp, de la acela de promovare a valorilor socialiste prin acțiuni socio-culturale și promovarea specificului tradițional, până la oferirea de servicii culturale comunitare și activități cu rol educativ ori realizarea de publicații cu caracter tehnico-ştiinţific. Casa Municipală de Cultură mai are în prezent următoarele produse culturale proprii şi tipuri de activități: Ansamblul Coral Voci Transilvane, Clubul Epigramiștilor Clujeni, Clubul de fotografie Lumex și trupă de teatru, ambele în formare după ce au încetat temporar activitatea; proiecții de film din categoria artistică/producții cult în funcție de tematici definite în planul de activități, expoziții cu teme generale, activități pentru tineri în zona dezvoltării competentelor civice, antreprenoriale, interpersonale.
În urma reorganizării Serviciului public pentru Administrarea obiectivelor culturale prin HCL nr. 568/15.06.2018, Casa Municipală de Cultură Cluj-Napoca a fost reorganizată în cadrul Serviciului Programe și Strategii Culturale și pentru Tineret și are următoarele activități:
a) prestarea de servicii culturale diverse, acțiuni, proiecte și programe culturale, socio-culturale, artistice, educative pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare;
b) inițierea, planificarea și implementarea de spectacole, festivaluri, concursuri, târguri, seminarii, în regim propriu sau în colaborare cu alte instituții publice, autorități sau organisme neguvernamentale;
c) organizarea și administrarea atelierelor de creație cultural-artistică dedicate tuturor categoriilor de vârstă;
d) susținerea expozițiilor temporare sau permanente;
e) elaborarea de studii științifice sau editarea de cărți și publicații;
f) realizarea unor proiecte editoriale de interes local, cu caracter socio-cultural, științific și cultural-turistic;
f) inițierea și participarea efectivă la redactarea documentelor strategice și de evaluare a sectorului cultural local (studii, cercetări, barometre de consum cultural etc);
g) inițierea și coordonarea unor concursuri cu tematici culturale și educaționale și recompensarea prin acordarea de premii pentru inovație, inițiativă si creativitate, în cadrul activităților culturale, artistice, sociale, civice, educaționale și de cercetare;
h) asigurarea unei bune funcționări a activităților cultural-artistice sau de educație aparținând Casei Municipale de Cultură, mărci ale acesteia sau structuri fără personalitate juridică: Ansamblul Coral „Voci Transilvane”, Clubul Epigramiștilor, Festivalul de Epigramă, Cercul foto „Lumex”, Cinemateca etc;
i) desfășurarea activităților de promovare a propriilor programe și proiecte culturale, în municipiul Cluj-Napoca și zona metropolitană, în țară și în străinătate;
j) participarea prin producțiile proprii la evenimentele culturale de profil, inclusiv concursuri din țară și din străinătate, în baza invitațiilor primite sau a anunțurilor de participare la aceste concursuri.