Atribuții:

a) asigură conducerea curentă a întregii activități a Biroului Programe culturale;

b) îndrumă, coordonează și controlează întreaga activitate artistică, organizatorică și administrativă a Biroului Programe culturale și pentru tineret, precum și activitatea specifică a Biroului Managementul evenimentelor;

c) îndrumă, coordonează și controlează activitatea de elaborare a proiectelor culturale și artistice ale Biroului Programe culturale și pentru tineret;

d) prezintă și susține, după caz, proiectele culturale și artistice în fața forurilor superioare;

e) identifică surse de finanțare pentru proiectele culturale și artistice;

f) dispune aplicarea de sancțiuni disciplinare;

g) stabilește obiectivele departamentelor din subordine și monitorizează gradul de realizare al acestora;

h) identifică modalități de dezvoltare și diversificare a activităților culturale, artistice și educative, oferite de către Biroul Programe culturale și pentru tineret, în concordanță cu cerințele comunității locale;

i) asigură un climat de comunicare și încurajare a inițiativei, care să contribuie la atingerea obiectivelor stabilite;

j) asigură respectarea normelor interne de funcționare de către personalul din subordine;

k) elaborează, împreună cu departamentele din subordine, planul anual de activități și bugetul aferent, în vederea aprobării acestuia;

l) aprobă toate documentele referitoare la implementarea planului de activități culturale, educative și pentru tineret ale Biroului Programe culturale și pentru tineret.