a) prestarea de servicii culturale diverse, acțiuni, proiecte și programe culturale, socio-culturale, artistice, educative pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare;
b) inițierea, planificarea și implementarea de spectacole, festivaluri, concursuri, târguri, seminarii, în regim propriu sau în colaborare cu alte instituții publice, autorități sau organisme neguvernamentale;
c) organizarea și administrarea atelierelor de creație cultural-artistică dedicate tuturor categoriilor de vârstă;
d) susținerea expozițiilor temporare sau permanente;
e) elaborarea de studii științifice sau editarea de cărți și publicații;
f) realizarea unor proiecte editoriale de interes local, cu caracter socio-cultural, științific și cultural-turistic;
f) inițierea și participarea efectivă la redactarea documentelor strategice și de evaluare a sectorului cultural local (studii, cercetări, barometre de consum cultural etc);
g) inițierea și coordonarea unor concursuri cu tematici culturale și educaționale și recompensarea prin acordarea de premii pentru inovație, inițiativă si creativitate, în cadrul activităților culturale, artistice, sociale, civice, educaționale și de cercetare;
h) asigurarea unei bune funcționări a activităților cultural-artistice sau de educație aparținând Casei Municipale de Cultură, mărci ale acesteia sau structuri fără personalitate juridică: Ansamblul Coral „Voci Transilvane”, Clubul Epigramiștilor, Festivalul de Epigramă, Cercul foto „Lumex”, Cinemateca etc;
i) desfășurarea activităților de promovare a propriilor programe și proiecte culturale, în municipiul Cluj-Napoca și zona metropolitană, în țară și în străinătate;
j) participarea prin producțiile proprii la evenimentele culturale de profil, inclusiv concursuri din țară și din străinătate, în baza invitațiilor primite sau a anunțurilor de participare la aceste concursuri.