(1) Compartimentul Programe culturale

Atribuții, sarcini, responsabilități:

a) argumentează, inclusiv din punct de vedere bugetar, oportunitatea prestării de servicii socio-culturale și de educație (activități, acțiuni, proiecte, programe) în vederea atingerii obiectivului privind satisfacerea nevoilor culturale comunitare;

b) inițiază și dezvoltă contacte, legături cu instituții culturale, instituții de învățământ, centre culturale, ONG-uri cu caracter socio-cultural și artiști în vederea dezvoltării de activități comune;

c) propune și semnează referate de necesitate precum și contractele de prestări servicii sau de colaborare necesare în implementarea proiectelor și urmărește realizarea acestora;

d) colaborează cu celelalte compartimente de muncă din cadrul Serviciului public pentru sarcinile comune, în vederea realizării activităților propuse;

e) planifică activitățile cultural artistice și educaționale în spațiile proprii sau în alte spații potrivite profilului de activitate;

f) gestionează activitățile specifice, obținând dacă este cazul avize, acorduri, cesiuni ale drepturilor de autor etc., în condițiile legii;

g) concepe şi aplică un plan de promovare a ofertei cultural-educaționale în comunitate;

h) se informează cu privire la aderarea la rețele culturale locale, regionale, naționale și europene, căutând să crească prin aceasta profilul cultural al orașului în plan național și internațional;

i) oferă informații la cerere persoanelor sau instituțiilor, cu acordul directorului și prin consultarea celorlalte compartimente de muncă, cu privire la activitățile culturale și educative în curs de realizare sau care au fost realizate;

j) redactează rapoarte de activitate conform procedurilor legale în vigoare sau la cererea autorității finanțatoare, de fiecare dată când este solicitat;

k) actualizează anual componența membrilor Cenaclului Epigramiștilor Clujeni, Clubului de fotografie „Lumex” și ale oricăror structuri similare care vor fi înființate, cu scopul de a realiza activitățile cultural-artistice pe care le derulează;

l) stabilește, în colaborare cu structurile enumerate anterior, prioritățile pentru fiecare an și planul minimal de activități;

m) identifică colaboratori cu pregătire în domeniul artistic și educațional, în vederea realizării de cursuri de dezvoltare personală, formare profesională, consiliere vocațională și educație civică pentru tineri;

n) redactează sau actualizează regulamentele de concurs pentru aceste tipuri de activități și stabilește componența juriilor;

o) urmărește evenimentele culturale, sociale și educaționale relevante din comunitate, fiind la curent cu posibile oportunități de colaborare în arii comune de interes;

p) referenții de specialitate aferenți acestui compartiment de muncă, vor deține atribuții specifice așezămintelor culturale, etc;

q) oferă posibilitatea realizării unor stagii de voluntariat în domeniul cultural-artistic prin structurile fără personalitate juridică din cadrul biroului;

r) realizează activități de promovare a industriilor culturale și creative din municipiul Cluj-Napoca.

s) realizează programe de rezidență artistică.

(2) Compartimentul Centrul pentru Tineret

 Atribuții, sarcini, responsabilități:

a) sprijină organizarea activităților educaționale, culturale și de tineret prin punerea la dispoziție a spațiilor necesare;

b) organizează, în regim propriu sau în parteneriat cu alte instituții publice, autorități sau organisme neguvernamentale, acțiuni, proiecte sau programe culturale, de interes local, destinate tinerilor cu vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani, dar nu exclusiv;

c) promovează activitățile cultural-artistice, sociale, civice, dedicate tinerilor;

d) colaborează cu reprezentanții structurilor de tineret clujene (ai ONG-urilor pentru tineret sau cele studențești ori cu președinții consiliilor elevilor/studenților) în vederea identificării necesităților tinerilor în materie de servicii și programe;

e) organizează sau sprijină dezbaterilor care au ca scop problemele de tineret;

f) gestionează logistica necesară desfășurării evenimentelor destinate tinerilor;

g) colaborează cu celelalte structuri ale Serviciului public în vederea respectării normelor, regulamentelor, politicilor și strategiilor comune;

h) inițiază și participă efectiv la redactarea documentelor strategice și de evaluare a sectorului cultural local (studii, cercetări, barometre de consum cultural etc);

i) realizează cursuri, traininguri, seminarii sau alte activități care să vină în sprijinul și satisfacerea nevoilor tinerilor;

j) administrează activitatea Centrului pentru Tineret Cluj-Napoca;

k) organizează activități de consiliere vocațională.