Conducere

Coroş Marius Emil

Şef serviciu
Date de contact

0264 431 753, 0264 336 234


0264 596 030 / 4432 ecologieurbana@primariaclujnapoca.ro Str. Moţilor nr. 3, cam. 28
Orar cu publicul

Lu-Mi 08.00-16.00

Jo 08.00-17.30

Vi 08.00-14.30

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3, cam. 12.

Este subordonat: directorului executiv al Direcţiei Ecologie urbană și spaţii verzi.

Organizarea, verificarea şi recepţionarea activităţilor de :

 • salubrizare stradală;
 • deszăpezire;
 • salubrizare menajeră;
 • încărcat şi transportat deşeuri din zonele de agrement;
 • deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie;
 • tratarea şi întreţinere câini fără stăpân;
 • neutralizare cadavre animaliere;
 • decolmatare cursuri de apă;
 • pavoazare;
 • întreţinere şi decolmatare recipienţi stradali;
 • elaborarea planurilor de acţiune privind protecţia aerului, calitatea aerului, planul de zgomot;
 • întreţinere WC-uri publice;
 • amplasare şi vidanjarea toaletelor ecologice.
 • Salubrizare stradală:
  • urmărirea activităţii de salubrizare stradală care constă în: măturat manual şi mecanic a carosabilului şi a trotuarelor, întreţinerea curăţeniei, spălatul şi stropitul stăzilor, curăţat rigole, montarea coşurilor pentru deşeuri stradale, colectarea şi transportarea deşeurilor voluminoase, încărcat şi transportat rampe clandestine.
 • Deszăpezire:
  • urmărirea activităţii de deszăpezire care constă în: înlăturarea zăpezii de pe partea carosabilă cu mijloace mecanizate, curăţarea manuală a zăpezii din pieţe şi de pe trotuare, combaterea poleiului prin împrăştierea materialului antiderapant mecanizat şi manual, evacuarea zăpezii şi gheţii, spargerea lentilelor şi podurilor de gheaţă apărute pe căile de acces.
 • Salubrizare menajeră:
  • urmărirea activităţii de salubrizare menajeră care contă în:
  • colectarea şi transportarea deşeurilor menajere de către societăţile care prestează serviciul de salubrizare menajeră în Municipiul Cluj – Napoca;
  • stabilirea amplasamentelor pentru amenajare de noi puncte gospodăreşti, propuneri de modernizare şi reparare la punctele gospodăreşti existente;
  • organizează şi ia masuri pentru implementarea sistemului colectarii selective a materialelor reciclabile (hârtie carton, PET-uri,sticlă) precum şi colectarea deşeurilor electrice, electronice şi electrocasnice.
 • Deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie:
  • urmărirea activităţăţii de deratizare şi dezinsecţie a dominiului public și privat al Municipiului Cluj-Napoca și spații deschise ale persoanelor fizice și juridice, precum şi deratizarea dezinsecţia şi dezinfecţia unităţilor de învăţământ şcolare şi preşcolar.
 • Activitatea de ecarisaj:
  • urmărirea activităţii de prindere, întreţinere şi tratare câini fără stăpân de pe domeniul public conform Legii nr. 227/2002, privind gestionarea câinilor fără stăpân.
 • Decolmatare cursuri de apă:
  • prin urmărirea lucrărilor de întreţinere, curăţare şi decolmatare și regularizare a cursurilor de apă aflate în administrarea Municipiului Cluj – Napoca; – urmărirea executării activităților de întreținere și decolmatare a rigolelor transversale a recipienţilor stradali aflați în administrarea Municipiului Cluj-Napoca – în colaborare cu Compania de Apă Someş Cluj, pe baza unui program.
 • Întreţinere WC-uri publice:
  • coordonează activitatea de întreţinere, reparare şi modernizare a WC-urilor publice aflate în administrarea RADP Cluj -Napoca. Amplasarea şi vidanjarea toaletelor ecologice;
  • stabilirea amplasamentelor pentru montarea toaletelor ecologice, urmărirea activităţii de întreţinere şi vidanjare a acestora, precum şi urmărirea amplasării unor toalete ecologice cu prilejul organizării diferitelor manifestării publice.
 • Pavoazare:
  • pregătirea şi amenajarea manifestărilor organizate sau la care participă Primăria municipiului Cluj-Napoca, respectiv dotarea evenimentului cu logistica specifica necesara (drapele, suporti pentru drapele si coroane, etc.);
  • arborarea drapelelor pe domeniul public în locurile stabilite de reprezentantii Primăriei municipiului Cluj-Napoca;
  • înlocuirea drapelelor uzate care au fost arborate pe domeniul public, de către firma care prestează serviciile de pavoazare, la solicitarea autoritații contractante.
 • Neutralizare cadavre animaliere:
  • în conformitate cu prevederile legale Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca are obligația de a asigura contractual serviciile de eliminare a cadavrelor animaliere, unei unități autorizată din punct de vedere sanitar-veterinar.
 • aplicarea actelor normative pentru buna funcţionare a activităţilor menţionate mai sus, în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor prin promovarea calităţii şi eficienţei acestor servicii şi asigurarea protecţiei mediului înconjurător.
 • exercitarea cu profesionalism a tuturor atribuțiilor conferite de lege pentru această activitate;
 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu.

Relaţii interne:

 • are relaţii funcţionale de colaborare cu toate compartimentele din Primărie în vederea transmiterii de informaţii şi rezolvării rapide şi competente a cererilor şi sesizărilor.
 • relațiile funcționale ale compartimentului se stabilesc cu toate birourile, serviciile și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
 • primește și transmite celorlalte compartimente din primărie și alte informații cuprinse în: note interne, referate, etc.

Relaţii de control:

 • faţă de regii, agenţii prestatori de servicii, persoanele fizice autorizate, societăţi comerciale cu care are contracte încheiate.

Relaţii externe:

 • colaborează cu regiile, instituțiile statului, persoane juridice și fizice, după caz.
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK