Conducere

Apan Diana Andreea

Șef serviciu
Orar cu publicul

Lu-Mi 08.00-16.00

Jo 08.00-17.30

Vi 08.00-14.30

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3, camera 23.

Este subordonat directorului şi directorului adjunct ai Direcției Evenimente publice și informare cetățeni și directorului general al Direcţiei Generale Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte.

 • realizează și implementează Strategia de promovare a Municipiului Cluj-Napoca, în acord cu Strategia de Dezvoltare a Municipiului aprobată de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și în colaborare cu toate departamentele de specialitate ale Primăriei municipiului Cluj-Napoca ce au atribuții și responsabilități în acest sens;
 • promovează politicile publice susținute de Primăria municipiului Cluj-Napoca ce au ca scop creșterea calității vieții pentru locuitorii orașului;
 • urmărește implementarea Strategiei sectoriale „Marketing teritorial”, parte a Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Cluj-Napoca 2014-2020;
 • concentrarea activităţii cu prioritate în vederea susținerii și dezvoltării proiectelor incluse în Direcțiile de acțiune strategică „Bună Guvernare”, „Cultură și identitate socială” și „Orașul sănătos” definite de echipa multidisciplinară „Cluj Management & Planning Group”;
 • promovează activitatea și proiectele Primăriei municipiului Cluj-Napoca de interes pentru cetățenii municipiului și pentru turiștii acestuia;
 • încurajează și susține inițiativele de promovare a Municipiului Cluj-Napoca venite din sfera societății civile sau mediul privat;
 • dezvoltă proiecte în sfera participării publice;
 • contribuie la dezvoltarea prezenței online a Primăriei municipiului Cluj-Napoca, spre beneficiul cetățenilor și al celor interesați de Municipiul Cluj-Napoca din perspectiva relocării, dezvoltării de proiecte, investiții la Cluj-Napoca sau din perspectivă turistică;
 • urmăreşte, dezvoltă şi promovează implementarea proiectelor „ Smart City”;
 • promovează activitatea şi proiectele derulate de municipalitate pe plan local, national şi internaţional;
 • promovează proiectele culturale, sportive şi educaţionale derulate de municipalitate în parteneriat cu Sala Polivalentă;
 • promovează proiectele de investiţii derulate de municipalitate în parteneriat cu Cluj Innovation Park;
 • urmăreşte modul de prezentare şi promovare al Municipiului şi Primăriei municipiului Cluj-Napoca în cadrul evenimentelor publice organizate în parteneriat cu instituţia.
 • întocmirea proiectelor de hotărâre pentru alocarea de sume de la bugetul local pentru diverse proiecte și activităţi din domeniul specific;
 • ducerea la îndeplinire a hotărârilor aprobate de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca încredințate Serviciului Strategii de marketing;
 • promovarea în spațiul public și în mediul virtual a activității Primăriei municipiului Cluj-Napoca, respectiv a diverselor proiecte, manifestări și evenimente publice realizate/organizate în parteneriat cu sau de către Primăria municipiului Cluj-Napoca;
 • realizarea de materiale pentru tipar și pentru mediul virtual în scopul prezentării activității Primăriei municipiului Cluj-Napoca, respectiv a promovării proiectelor, acțiunilor, evenimentelor susținute sau derulate de municipalitate;
 • desfășurarea de activități specifice de promovare în spațiul public și în mediul virtual al Municipiului Cluj-Napoca, în concordanță cu Strategia de Dezvoltare a Municipiului și planul anual de promovare a Municipiului Cluj-Napoca;
 • participarea la diverse manifestări culturale, activităţi ale structurilor sportive, fundaţiilor, asociaţiilor, la evenimente și dezbateri relevante pentru misiunea și scopul compartimentului de muncă;
 • realizarea de campanii de comunicare/informare în scopul promovării politicilor publice susținute de municipalitate și care vizează creșterea calității vieții locuitorilor municipiului;
 • realizarea de campanii de comunicare/informare în scopul promovării Municipiului Cluj-Napoca, respectiv a proiectelor, activităților sau evenimentelor susținute sau derulate de Primăria municipiului Cluj-Napoca;
 • încheierea de parteneriate cu entități/organizații din sfera non-guvernamentală sau privată în scopul promovării Municipiului Cluj-Napoca;
 • propunerea și dezvoltarea de proiecte care vizează îmbunătățirea prezenței online a Primăriei municipiului Cluj-Napoca și a serviciilor web sau mobile oferite de municipalitate pentru cetățeni sau turiști;
 • încheierea de parteneriate cu entități/organizații din sfera non-guvernamentală sau privată în vederea dezvoltării serviciilor online ale Primăriei municipiului Cluj-Napoca destinate cetățenilor sau turiștilor;
 • preluarea corespondenţei destinate Serviciului Strategii de marketing, respectiv înregistrarea, studierea şi repartizarea corespondenței personalului serviciului şi asigurarea corespondenţei cu compartimentele interne ale instituţiei;
 • pregătirea corespondenţei, a proiectelor de hotărâre, a altor documente specifice pentru arhivare, respectiv îndosarierea, numerotarea şi arhivarea materialelor primite sau realizate de către Serviciul Strategii de marketing;
 • colaborarea cu compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca în vederea publicării pe website-ul instituţiei a hotărârilor adoptate în şedinţele Consiliului local și a promovării pe website-ul Primăriei municipiului Cluj-Napoca şi în alte materiale realizate de municipalitate a proiectelor derulate de Serviciul Strategii de marketing;
 • sprijinirea activității Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte pe componenta de publicitate aferentă proiectelor cu finanțare europeană;
 • promovarea activităţii şi proiectelor derulate de municipalitate pe plan local, naţional şi internaţional;
 • urmărirea implementării proiectelor „Smart City”, contribuind totodată la dezvoltarea şi promovarea acestora;
 • urmărirea aplicării hotărârilor de Consiliu local cu privire la proiectele culturale, sportive şi educaţionale derulate de Primăria municipiului Cluj-Napoca în parteneriat cu Sala Polivalentă, contribuind totodată la promovarea acestor evenimente;
 • promovarea proiectelor de investiţii derulate de municipalitate în parteneriat cu Cluj Innovation Park;
 • menţine legătura cu organizatorii evenimentelor în care Primăria municipiului Cluj-Napoca este parteneră şi urmăreşte prezenţa promovării acesteia în materialele de promovare;
 • promovarea şi spijinirea proiectului Cluj-Napoca 2021 Capitală Europeană a Culturii;
 • îndeplinirea altor sarcini primite din partea directorului şi directorului adjunct ai Direcției Evenimente publice și informare cetățeni și directorului general al Direcţiei Generale Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte, viceprimarilor şi a primarului municipiului Cluj-Napoca, în vederea elaborării politicilor şi strategiilor, a programelor, studiilor, analizelor şi statisticilor, precum şi a documentaţiei privind aplicarea şi executarea legilor, necesare realizării competenţei autorităţii publice.
 • ducerea la îndeplinire a hotărârilor de Consiliu local, în limita competențelor compartimentului de muncă;
 • realizarea cu rigurozitate și claritate a documentelor pe baza cărora se întocmesc proiecte de hotărâre de Consiliu local, a materialelor propuse spre promovare și necesare îndeplinirii atribuțiilor compartimentului de muncă;
 • verificarea documentelor înaintate serviciului și a celor transmise prin Serviciul Strategii de marketing altor compartimente din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca sau altor instituții, structuri sau organizații;
 • participă la Consiliile de administrație ale școlilor, colegiilor, grupurilor școlare, seminariilor, structurilor sportive, grădinițelor și la lucrările comisiilor de evaluare din cadrul acestor structuri.
 • îndeplineşte sarcinile atribuite de către directorul şi directorul adjunct ai Direcției Evenimente publice și informare cetățeni, de către directorul general al Direcţiei Generale Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte, de către viceprimari şi primarul municipiului Cluj-Napoca;
 • documentează, întocmește și propune proiecte de hotărâre pentru şedinţele Consiliului local în vederea îndeplinirii atribuțiilor compartimentului de muncă/a sarcinilor atribuite de conducerea direcției și a Serviciului Strategii de marketing;
 • Propune și detaliază prin fișele de post ale personalului din cadrul Serviciului Strategii de marketing competențele, sarcinile și atribuțiile concrete ale fiecărui membru al compartimentului de muncă necesare pentru îndeplinirea responsabilităților și atribuțiilor care revin serviciului.
 • Serviciul Strategii de marketing colaborează cu toate compartimentele din cadrul direcţiei;
 • colaborează cu Direcţia Economică în vederea realizării achizițiilor și plăților necesare pentru derularea proiectelor specifice;
 • colaborează cu Serviciul Strategii de informatizare pentru dezvoltarea prezenței online a Primăriei municipiului Cluj-Napoca, respectiv pentru dezvoltarea și promovarea serviciilor online dedicate cetățenilor municipiului și turiștilor interesați de oraș, a aplicațiilor mobile sau diverselor proiecte de e-administrație ale municipalității clujene;
 • colaborează cu Biroul Mass-media pentru promovarea activității Primăriei municipiului Cluj-Napoca și a proiectelor realizate de municipalitate;
 • colaborează, în limita competențelor stabilite, cu Comisiile de specialitate din cadrul Consiliului local;
 • colaborează, în limita competențelor stabilite prin fișa postului, cu structuri media, publicații tipărite sau digitale, organizații non-guvernamentale, din sfera societății civile sau mediul privat, în vederea susținerii inițiativelor valoroase de promovare a Municipiului Cluj-Napoca la nivel național și internațional;
 • colaborează cu toate direcțiile din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca pentru îmbunătățirea materialelor de comunicare cu publicul ale compartimentelor care realizează și distribuie astfel de materiale și pentru integrarea acestora într-un sistem unitar de comunicare și promovare a activității municipalității clujene.
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK