Conducere

Cîmpean Ovidiu Vasile

Director
Orar audiențe: marți - ora 12.00
Date de contact

0264 430011


0264 596 030 / 5001; 5000 imaginatiecivica@primariaclujnapoca.ro str. Moților nr. 3 cam. 49,50
Orar cu publicul

Lu-Mi 08.00-16.00

Jo 08.00-17.30

Vi 08.00-14.30

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea:

Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor, nr. 3, cam. 46, cam. 54; str. Alexandru Vaida Voevod, f.n., Cluj-Napoca.
Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr.7 – Centrul de informare pentru cetăţeni – sediul central,
Piața Unirii, nr. 1-2 (ghișeu de registratură) şi primăriile de cartier:
Primăria Mănăştur – str. Ion Meşter nr. 10;
Primăria Mărăşti – str. Fabricii nr.4;
Primăria Iris – Piaţa Liebcknecht nr. 7-8;
Primăria Someşeni – str. Traian Vuia nr. 41;
Primăria Grigorescu – str. Alexandru Vlahuţă nr. 44-46-48 (în incinta Şcolii Alexandru Vlahuţă);
Primăria Zorilor – str. Pasteur nr. 60;
Primăria Gheorgheni – Aleea Băişoara nr. 4A.

 • Serviciul Evenimente publice organizează, promovează şi sprijină evenimentele publice care se desfăşoară în municipiul Cluj-Napoca. Gestionează planificarea şi valorificarea numeroaselor evenimente şi parteneriate de care beneficiază Municipiul Cluj-Napoca, precum şi implementarea unor noi colaborări la nivel naţional şi internaţional ale municipalităţii prin atragerea de noi proiecte în vederea îmbunătăţirii imaginii instituţiei şi a îndeplinirii obiectivelor acesteia;
 • Serviciul Centrul de informare pentru cetăţeni asigură primirea şi înregistrarea tuturor solicitărilor, sesizărilor, petiţiilor sub orice formă din partea cetăţenilor şi instituţiilor; preluarea corespondenţei aduse prin curier de la instanţele de judecată şi efectuarea procedurilor; distribuirea corespondenţei la toate direcţiile din instituţie; expedierea corespondenţei prin ghișeul expediere; scanarea documentelor înregistrate şi distribuite. Serviciul asigură cetăţenilor accesului gratuit şi permanent la informaţie, în cadrul activităţii serviciului realizat în conformitate cu programul de lucru;
 • Serviciul Strategii de marketing se ocupă cu promovarea în spațiul public și în mediul virtual a activității Primăriei municipiului Cluj-Napoca, respectiv a diverselor proiecte, manifestări și evenimente publice realizate/organizate în parteneriat cu sau de către Primăria municipiului Cluj-Napoca. De asemenea, desfășoară activități specifice de promovare în spațiul public și în mediul virtual a Municipiului Cluj-Napoca, în concordanță cu Strategia de Dezvoltare a Municipiului și planul anual de promovare a Municipiului Cluj-Napoca;
 • Serviciul Administrare Baza Sportivă Gheorgheni are misiunea de a continua și îmbunătăți politica municipalității de promovare a unui stil de viață sănătos, prin asigurarea accesului în mod corect, eficient și transparent a tuturor categoriilor de vârstă la facilitățile oferite de către această Bază și implicit încurajarea practicării tuturor tipurilor de sport.
 • organizarea şi promovarea în spaţiul public a tuturor manifestărilor desfăşurate sub egida Primăriei municipiului Cluj-Napoca şi a Consiliului local;
 • sprijinirea evenimentelor publice care se desfăşoară în Municipiul Cluj-Napoca în măsura în care Primăria sau Consiliul local sunt parteneri ai acestora;
 • promovarea în rândul partenerilor Primăriei şi Consiliului local a evenimentelor publice care se desfăşoară în municipiul Cluj-Napoca şi care asigură îndeplinirea obiectivelor prevăzute în Strategia de dezvoltare a Municipiului Cluj-Napoca 2014-2020;
 • preluarea, înregistrarea şi distribuirea în instituţie a tuturor solicitărilor, sesizărilor, petiţiilor, documentelor oficiale potrivit procedurilor stabilite;
 • eliberarea şi trimiterea tuturor documentelor eliberate sau trimise dinspre instituţie înspre cetăţeni sau înspre alte instituţii, precum şi activităţile conexe potrivit procedurilor stabilite;
 • oferirea de informaţii tuturor solicitanţilor (persoane fizice sau juridice) şi îndrumarea lor către serviciile de specialitate, dacă este cazul;
 • gestionarea, îndrumarea şi coordonarea activităţii de voluntariat, distribuirea sesizărilor, petiţiilor şi informărilor voluntarilor către departamentele de specialitate ale primăriei municipiului Cluj-Napoca.
 • respectarea legalităţii în îndeplinirea sarcinilor de serviciu;
  îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor specifice compartimentului;
  ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor date de primar, viceprimari, director general;
 • comunicarea bidirecţională cu cetăţenii şi cu alte instituţii legat de activitatea şi atribuţiile instituţiei potrivit procedurilor stabilite;
 • implementarea Strategiei de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca 2014-2020 în domeniile legate de relaţii publice, participare publică şi spaţiu public.
 • autonomie şi colaborare cu compartimente ale primăriei şi din afara instituţiei în vederea planificării şi implicării în evenimente publice şi parteneriate;
 • organizarea integrală a unor evenimente şi manifestări, locale, naţionale şi internaţionale.
 • Direcţia Evenimente publice şi informare cetăţeni are relaţii funcţionale cu toate compartimentele de muncă din cadrul instituţiei şi cu organizaţii şi instituţii din afară acesteia, precum şi cu cetăţenii.
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK