Direcţia Generală Comunicare dezvoltare locală şi management proiecte

Date de contact

0264 592 857


0264 596 030 / 2173; 4809 str. Moților nr. 7
Orar cu publicul

Lu-Mi 08.00-16.00

Jo 08.00-17.30

Vi 08.00-14.30

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primaria municipiului Cluj-Napoca

 • Str. Moților nr. 3, cam. 23;
 • Str. Moţilor, nr. 3, etaj 1, cam. 46;
 • Str. Moţilor, nr. 3, etaj 1, cam. 51;
 • Str. Moţilor, nr. 3, etaj 1, cam. 53;
 • Str. Moţilor, nr. 3, etaj 1, cam. 54;
 • Str. Moților, nr. 3, Sala Mică;
 • Bdl. Eroilor nr. 6-8, ap. 20.
 • Str. Al. Vaida-Voevod, fn;
  Str. Moților nr. 5 şi nr. 7 – Centrul de Informare pentru cetăţeni – sediul central, Piața Unirii, nr. 1-2 (ghișeu de registratură) şi primăriile de cartier:
 • Primaria Mănăştur – Str. Ion Meşter nr. 10;
 • Primăria Mărăşti – Str. Fabricii nr. 4;
 • Primăria Iris – Piata Liebcknecht nr. 7-8 ;
 • Primăria Someşeni – Str. Traian Vuia nr. 41;
 • Primăria Grigorescu – Str. Alexandru Vlahuţă nr. 46-48 (în incinta Şcolii ,,Alexandru Vlahuţă”);
 • Primăria Zorilor – Str. Pasteur nr. 60;
 • Primăria Gheorgheni – Aleea Băişoara nr. 4A .
 • Serviciul Relatii comunitare şi turism presupune promovarea turistică a Municipiului Cluj-Napoca, creşterea calităţii serviciilor turistice şi diversificarea ofertei turistice cu noi posibilităţi de agrement şi refacere pentru locuitorii Municipiului Cluj-Napoca şi pentru turişti, în scopul creşterii numărului de turişti şi a veniturilor directe şi indirecte din turism;
 • Serviciul Evenimente publice organizează, promovează şi spijină evenimentele publice care se desfăşoară în Municipiul Cluj-Napoca. Gestionează planificarea şi valorificarea numeroaselor evenimente şi parteneriate de care beneficiază Municipiul Cluj-Napoca, precum şi implementarea unor noi colaborări la nivel naţional şi internaţional ale municipalităţii prin atragerea de noi proiecte în vederea îmbunătăţirii imaginii instituţiei şi a îndeplinirii obiectivelor acesteia este de a promova şi spijini evenimentele locale şi nu numai, care se desfăşoară în Municipiul Cluj-Napoca. În acest sens, compartimentul oferă planificarea şi valorificarea numeroaselor evenimente şi parteneriate de care beneficiază Municipiul Cluj-Napoca precum şi implementarea unor noi colaborări la nivel naţional şi internaţional ale municipialităţii prin atragerea de noi proiecte în vederea îmbunatăţirii imaginii instituţiei în vederea îndeplinirii obiectivelor acesteia;
 • Misiunea Serviciului Strategie şi dezvoltare locală, management proiecte este de a încuraja dezvoltarea locală a Municipiului Cluj-Napoca. În acest sens, compartimentul sprijină planificarea strategică la nivel local, precum şi implementarea planurilor strategice ale municipalităţii prin atragerea de fonduri nerambursabile, în vederea îmbunătăţirii activităţii instituţiei şi îndeplinirii obiectivelor acesteia;
 • Biroul Învăţământ, cultură, culte, sport şi societate sprijină instituţiile de învăţământ preuniversitar şi universitar, a instituţiilor de cultură pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţilor acestora; sprijinirea activităţii sportive, în rândul elevilor, în colaborare cu unitățile de învâțământ preuniversitar de pe raza Municipiului Cluj-Napoca și susţinerea culturii scrise şi autovizuale prin colaborarea cu reviste, edituri, posturi de radio şi televiziune;
 • Obiectivele Serviciului Management proiecte sociale, culturale și sportive:
 1. încurajează proiectele desfășurate de către organizații nonguvernamentale (ONG-uri), prin alocarea de fonduri nerambursabile, potrivit legislației în vigoare;
 2. sprijină activitatea instituțiilor de sănătate din Municipiul Cluj-Napoca, prin alocarea de sume pentru repararea și dotarea cu aparatură medicală a spitalelor, potrivit legislației în vigoare;
 3. sprijină activitățile sportive de performanță, și sporturile pentru toți, precum și activitatea structurilor sportive, potrivit legislației în vigoare;
 4. asigură susţinerea culturii scrise şi audiovizuale prin proiectele finanțate de către municipalitate;
 5. susținerea cultelor religioase-recunoscute conform legii prin alocarea de sume pentru lucrări de reparații, conservare și construcție, potrivit legislației în vigoare;
 6. susținerea culturii tradiționale, a etnografiei și folclorului, promovarea valorilor culturale locale la nivel local, național și internațional;
 7. realizarea unei colaborări optime cu persoanele fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial- asociații, fundații sau culte religioase recunoscute conform legii, cu structurile spitalicești și sportive, pe sectoare specifice serviciului;
 8. corelarea politicilor Guvernului/locale cu nevoile/problemele majore specifice tinerei generaţii, în scopul atingerii unei dezvoltări social-economice şi culturale durabile. Acţiunile în domeniu au în vedere o mai bună valorificare a uneia dintre cele mai importante resurse umane: tineretul.
 • Serviciul Centrul de informare pentru cetăţeni asigură primirea şi înregistrarea tuturor solicitărilor, sesizărilor, petiţiilor sub orice formă din partea cetăţenilor şi instituţiilor; preluarea corespondenţei aduse prin curier de la instanţele de judecată şi efectuarea procedurilor; distribuirea corespondenţei la toate direcţiile din instituţie; expedierea corespondenţei prin ghișeul expediere; scanarea documentelor înregistrate şi distribuite.
 • Serviciul Strategii de marketing se ocupă cu promovarea în spațiul public și în mediul virtual a activității Primăriei municipiului Cluj-Napoca, respectiv a diverselor proiecte, manifestări și evenimente publice realizate/organizate în parteneriat cu sau de către Primăria municipiului Cluj-Napoca. De asemenea, desfășoară activități specifice de promovare în spațiul public și în mediul virtual a Municipiului Cluj-Napoca, în concordanță cu Strategia de Dezvoltare a Municipiului și planul anual de promovare a Municipiului Cluj-Napoca.
 • Serviciul Administrare Baza Sportivă Gheorgheni are misiunea de a continua și îmbunătăți politica municipalității de promovare a unui stil de viață sănătos, prin asigurarea accesului în mod corect, eficient și transparent a tuturor categoriilor de vârstă la facilitățile oferite de către Baza Sportivă Gheorgheni și implicit încurajarea practicării tuturor tipurilor de sport.
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK