Direcţia Generală Comunicare dezvoltare locală şi management proiecte

Date de contact

0264 592 857


0264 596 030 / 2173; 4809 str. Moților nr. 7
Orar cu publicul

Lu-Mi 08.00-16.00

Jo 08.00-17.30

Vi 08.00-14.30

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primaria municipiului Cluj-Napoca

 • Str. Moților nr. 3, cam. 23;
 • Str. Moţilor, nr. 3, etaj 1, cam. 46;
 • Str. Moţilor, nr. 3, etaj 1, cam. 51;
 • Str. Moţilor, nr. 3, etaj 1, cam. 53;
 • Str. Moţilor, nr. 3, etaj 1, cam. 54;
 • Str. Moților, nr. 3, Sala Mică;
 • Bdl. Eroilor nr. 6-8, ap. 20.
 • Str. Al. Vaida-Voevod, fn;
  Str. Moților nr. 5 şi nr. 7 – Centrul de Informare pentru cetăţeni – sediul central, Piața Unirii, nr. 1-2 (ghișeu de registratură) şi primăriile de cartier:
 • Primaria Mănăştur – Str. Ion Meşter nr. 10;
 • Primăria Mărăşti – Str. Fabricii nr. 4;
 • Primăria Iris – Piata Liebcknecht nr. 7-8 ;
 • Primăria Someşeni – Str. Traian Vuia nr. 41;
 • Primăria Grigorescu – Str. Alexandru Vlahuţă nr. 46-48 (în incinta Şcolii ,,Alexandru Vlahuţă”);
 • Primăria Zorilor – Str. Pasteur nr. 60;
 • Primăria Gheorgheni – Aleea Băişoara nr. 4A .
 • Serviciul Relatii comunitare şi turism presupune promovarea turistică a Municipiului Cluj-Napoca, creşterea calităţii serviciilor turistice şi diversificarea ofertei turistice cu noi posibilităţi de agrement şi refacere pentru locuitorii Municipiului Cluj-Napoca şi pentru turişti, în scopul creşterii numărului de turişti şi a veniturilor directe şi indirecte din turism;
 • Serviciul Evenimente publice organizează, promovează şi spijină evenimentele publice care se desfăşoară în Municipiul Cluj-Napoca. Gestionează planificarea şi valorificarea numeroaselor evenimente şi parteneriate de care beneficiază Municipiul Cluj-Napoca, precum şi implementarea unor noi colaborări la nivel naţional şi internaţional ale municipalităţii prin atragerea de noi proiecte în vederea îmbunătăţirii imaginii instituţiei şi a îndeplinirii obiectivelor acesteia este de a promova şi spijini evenimentele locale şi nu numai, care se desfăşoară în Municipiul Cluj-Napoca. În acest sens, compartimentul oferă planificarea şi valorificarea numeroaselor evenimente şi parteneriate de care beneficiază Municipiul Cluj-Napoca precum şi implementarea unor noi colaborări la nivel naţional şi internaţional ale municipialităţii prin atragerea de noi proiecte în vederea îmbunatăţirii imaginii instituţiei în vederea îndeplinirii obiectivelor acesteia;
 • Misiunea Serviciului Strategie şi dezvoltare locală, management proiecte este de a încuraja dezvoltarea locală a Municipiului Cluj-Napoca. În acest sens, compartimentul sprijină planificarea strategică la nivel local, precum şi implementarea planurilor strategice ale municipalităţii prin atragerea de fonduri nerambursabile, în vederea îmbunătăţirii activităţii instituţiei şi îndeplinirii obiectivelor acesteia;
 • Biroul Învăţământ, cultură, culte, sport şi societate sprijină instituţiile de învăţământ preuniversitar şi universitar, a instituţiilor de cultură pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţilor acestora; sprijinirea activităţii sportive, în rândul elevilor, în colaborare cu unitățile de învâțământ preuniversitar de pe raza Municipiului Cluj-Napoca și susţinerea culturii scrise şi autovizuale prin colaborarea cu reviste, edituri, posturi de radio şi televiziune;
 • Obiectivele Serviciului Management proiecte sociale, culturale și sportive:
 1. încurajează proiectele desfășurate de către organizații nonguvernamentale (ONG-uri), prin alocarea de fonduri nerambursabile, potrivit legislației în vigoare;
 2. sprijină activitatea instituțiilor de sănătate din Municipiul Cluj-Napoca, prin alocarea de sume pentru repararea și dotarea cu aparatură medicală a spitalelor, potrivit legislației în vigoare;
 3. sprijină activitățile sportive de performanță, și sporturile pentru toți, precum și activitatea structurilor sportive, potrivit legislației în vigoare;
 4. asigură susţinerea culturii scrise şi audiovizuale prin proiectele finanțate de către municipalitate;
 5. susținerea cultelor religioase-recunoscute conform legii prin alocarea de sume pentru lucrări de reparații, conservare și construcție, potrivit legislației în vigoare;
 6. susținerea culturii tradiționale, a etnografiei și folclorului, promovarea valorilor culturale locale la nivel local, național și internațional;
 7. realizarea unei colaborări optime cu persoanele fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial- asociații, fundații sau culte religioase recunoscute conform legii, cu structurile spitalicești și sportive, pe sectoare specifice serviciului;
 8. corelarea politicilor Guvernului/locale cu nevoile/problemele majore specifice tinerei generaţii, în scopul atingerii unei dezvoltări social-economice şi culturale durabile. Acţiunile în domeniu au în vedere o mai bună valorificare a uneia dintre cele mai importante resurse umane: tineretul.
 • Serviciul Centrul de informare pentru cetăţeni asigură primirea şi înregistrarea tuturor solicitărilor, sesizărilor, petiţiilor sub orice formă din partea cetăţenilor şi instituţiilor; preluarea corespondenţei aduse prin curier de la instanţele de judecată şi efectuarea procedurilor; distribuirea corespondenţei la toate direcţiile din instituţie; expedierea corespondenţei prin ghișeul expediere; scanarea documentelor înregistrate şi distribuite.
 • Serviciul Strategii de marketing se ocupă cu promovarea în spațiul public și în mediul virtual a activității Primăriei municipiului Cluj-Napoca, respectiv a diverselor proiecte, manifestări și evenimente publice realizate/organizate în parteneriat cu sau de către Primăria municipiului Cluj-Napoca. De asemenea, desfășoară activități specifice de promovare în spațiul public și în mediul virtual a Municipiului Cluj-Napoca, în concordanță cu Strategia de Dezvoltare a Municipiului și planul anual de promovare a Municipiului Cluj-Napoca.
 • Serviciul Administrare Baza Sportivă Gheorgheni are misiunea de a continua și îmbunătăți politica municipalității de promovare a unui stil de viață sănătos, prin asigurarea accesului în mod corect, eficient și transparent a tuturor categoriilor de vârstă la facilitățile oferite de către Baza Sportivă Gheorgheni și implicit încurajarea practicării tuturor tipurilor de sport.
Ați găsit informațiile căutate?

Ce anume nu ați găsit?

Cum luăm legătura cu dvs. ?

Cum am putea îmbunătăți pagina sau site-ul?

Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK