Direcţia Generală Comunicare dezvoltare locală şi management proiecte

Date de contact

0264 592 857


0264 596 030 / 2173; 4809 str. Moților nr. 7
Orar cu publicul

Lu-Mi 08.00-16.00

Jo 08.00-17.30

Vi 08.00-14.30

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea:

Primăria municipiului Cluj-Napoca:

– str. Moților nr. 3, cam. 23;

– str. Moţilor, nr. 3, etaj 1, cam. 46;

– str. Moţilor, nr. 3, etaj 1, cam. 51;

– str. Moţilor, nr. 3, etaj 1, cam. 52-53;

– str. Moţilor, nr. 3, etaj 1, cam. 54;

– Bld. Eroilor nr. 6-8, ap. 20;

– str. Al. Vaida-Voevod, fn;

– str. Parâng, fn;

– str. Moților, nr. 5 şi nr. 7 – Centrul de Informare pentru cetăţeni – sediul central, Piața Unirii, nr. 1-2 (ghișeu de registratură) şi primăriile de cartier:

– Primăria Mănăştur – str. Ion Meşter, nr. 10;

– Primăria Mărăşti – str. Porumbeilor, nr. 41;

– Primăria Iris – Piața Liebcknecht, nr. 7-8 ;

– Primăria Someşeni – str. Traian Vuia, nr. 41;

– Primăria Grigorescu – str. Alexandru Vlahuţă, nr. 46-48 (în incinta Şcolii ,,Alexandru Vlahuţă”);

– Primăria Zorilor – str. Pasteur, nr. 60;

– Primăria Gheorgheni – Aleea Băişoara, nr. 4A.

 • Serviciul Relații comunitare şi turism presupune promovarea turistică a Municipiului Cluj-Napoca, creşterea calităţii serviciilor turistice şi diversificarea ofertei turistice cu noi posibilităţi de agrement şi refacere pentru locuitorii Municipiului Cluj-Napoca şi pentru turişti, în scopul creşterii numărului de turişti şi a veniturilor directe şi indirecte din turism.

 • Serviciul Evenimente publice organizează, promovează şi sprijină evenimentele publice care se desfăşoară în Municipiul Cluj-Napoca, cât și în afara acestuia. Gestionează planificarea şi valorificarea numeroaselor evenimente şi parteneriate de care beneficiază Municipiul Cluj-Napoca, precum şi implementarea unor noi colaborări la nivel naţional şi internaţional. Totodată, viziunea strategică a Serviciului Evenimente publice prevede atragerea de noi proiecte în vederea îmbunătăţirii imaginii instituţiei şi îndeplinirii obiectivelor acesteia.

 • Misiunea Serviciului Strategie şi dezvoltare locală, management proiecte este de a încuraja dezvoltarea locală a Municipiului Cluj-Napoca. În acest sens, compartimentul sprijină planificarea strategică la nivel local, precum şi implementarea planurilor strategice ale municipalităţii prin atragerea de fonduri nerambursabile, în vederea îmbunătăţirii activităţii instituţiei şi îndeplinirii obiectivelor acesteia.

 • Biroul Învăţământ, cultură, culte, sport și societate sprijină instituţiile de învăţământ preuniversitar şi universitar precum și instituţii de cultură pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţilor acestora; sprijină activităţile sportive, în rândul elevilor, în colaborare cu unitățile de învâțământ preuniversitar de pe raza Municipiului Cluj-Napoca; susţine cultura scrisă şi audiovizuală prin colaborarea cu reviste, edituri, posturi de radio şi televiziune.

 • Serviciul Management proiecte sociale, culturale și sportive are următoarele obiective:

  – încurajează proiectele desfășurate de către organizații nonguvernamentale (ONG-uri), prin alocarea de fonduri nerambursabile, potrivit legislației în vigoare;

  – sprijină activitatea instituțiilor de sănătate din Municipiul Cluj-Napoca, prin alocarea de sume pentru repararea și dotarea cu aparatură medicală a spitalelor, potrivit legislației în vigoare;

  – sprijină activitățile sportive de performanță, și sporturile pentru toți, precum și activitatea structurilor sportive, potrivit legislației în vigoare;

  – asigură susţinerea culturii scrise şi audiovizuale prin proiectele finanțate de către municipalitate;

  – susținerea cultelor religioase-recunoscute conform legii prin alocarea de sume pentru lucrări de reparații, conservare și construcție, potrivit legislației în vigoare;

  – susținerea culturii tradiționale, a etnografiei și folclorului, promovarea valorilor culturale locale la nivel local, național și internațional;

  – realizarea unei colaborări optime cu persoanele fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial- asociații, fundații sau culte religioase recunoscute conform legii, cu structurile spitalicești și sportive, pe sectoare specifice serviciului;

  – corelarea politicilor Guvernului/locale cu nevoile/problemele majore specifice tinerei generaţii, în scopul atingerii unei dezvoltări social-economice şi culturale durabile; acţiunile în domeniu au în vedere o mai bună valorificare a uneia dintre cele mai importante resurse umane: tineretul.

 • Serviciul Centrul de informare pentru cetăţeni asigură primirea şi înregistrarea tuturor solicitărilor, sesizărilor, petiţiilor sub orice formă din partea cetăţenilor şi instituţiilor, inclusiv prin intermediul aplicației My Cluj și a funcționarului virtual Antonia; preluarea corespondenţei aduse prin curier de la instanţele de judecată şi efectuarea procedurilor; distribuirea corespondenţei la toate direcţiile din instituţie; expedierea corespondenţei prin ghișeul expediere; scanarea documentelor înregistrate şi distribuite.

 • Serviciul Strategii de marketing se ocupă cu promovarea în spațiul public și în mediul virtual a activității Primăriei municipiului Cluj-Napoca, respectiv a diverselor proiecte, manifestări și evenimente publice realizate/organizate în parteneriat cu sau de către Primăria municipiului Cluj-Napoca. De asemenea, desfășoară activități specifice de promovare în spațiul public și în mediul virtual a Municipiului Cluj-Napoca, în concordanță cu Strategia de Dezvoltare a Municipiului și Planul anual de promovare a Municipiului Cluj-Napoca.

 • Serviciul Baze sportive are misiunea de a continua și îmbunătăți politica municipalității de promovare a unui stil de viață sănătos, prin asigurarea accesului în mod corect, eficient și transparent a tuturor categoriilor de vârstă la facilitățile oferite de către bazele sportive ale Primăriei Municipiului Cluj-Napoca și, implicit, încurajarea practicării tuturor tipurilor de sport.

Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK