Conducere

Rus Ovidiu Alin

Şef birou
Date de contact

0264 434 921


0264 434 921, 0264 424 901/ 6023 / 6049 6050 / 6051 6052 inspectiefiscala@primariaclujnapoca.ro Piața Unirii nr. 1, cam. 32
Orar cu publicul

Lu-Mi 08.00-16.00

Jo 08.00-17.30

Vi 08.00-14.30

Locaţia in care îşi desfăşoară activitatea: Municipiul Cluj-Napoca, P-ţa Unirii nr.1.

Este subordonat: şefului Serviciului Impunere, constatare şi control persoane juridice, directorului executiv adjunct şi directorului executiv ai Direcţiei Impozite şi taxe locale

 • inspecţia fiscală efectuată în baza Legii privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, a veniturilor bugetului local gestionate de Direcţia Impozite şi taxe locale;
 • inspecţia fiscală are ca obiect verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale, corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor de către contribuabili, respectării prevederilor legislaţiei fiscale şi contabile, verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de impunere, stabilirea diferenţelor obligaţiilor de plată şi a accesoriilor aferente acestora.
 • efectuarea inspecţiilor fiscale pentru verificarea impozitului/taxei pe cladiri impozitului/taxei pe teren, impozitului pe miljloacele de transport, impozitului pe spectacole, taxa hoteliera, taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate, taxei de reabilitare termică (şi a accesoriilor aferente acestora), etc. stabilite în baza Legii privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi gestionate de Direcţia Impozite şi taxe locale;
 • stabilirea criteriilor/metodelor/selectarea contribuabililor/repartizarea contribuabililor selectati pentru control prin întocmirea programului de inspectie fiscală;
 • constată şi investighează fiscal toate actele şi faptele ce rezultă din activitatea contribuabilului supus inspecţiei sau altor persoane privind legalitatea şi conformitatea declaraţiilor fiscale,corectitudinea şi exactitatea îndeplinirii obligaţiilor fiscale, în vederea descoperirii de elemente noi relevante pentru aplicarea legii fiscale;
 • întocmirea listei cu documentele ce urmează să fie verificate de catre organul de inspecţie fiscală;
 • analizează şi evaluează informaţiile fiscale, în vederea confruntării declaraţiilor fiscale cu informaţiile proprii sau din alte surse; – sancţionează, potrivit legii, faptele constatate şi dispune măsuri pentru prevenirea şi combaterea abaterilor de la prevederile legislaţiei fiscale;
 • reverifică anumite perioade ca urmare a apariţiei unor date suplimentare necunoscute inspectorilor fiscali la data efectuării verificărilor, care influenţează rezultatele acestora;
 • informează contribuabilii pe parcursul desfăşurării inspecţiei fiscale, asupra constatărilor rezultate din inspecţia fiscală, discută constatările şi solicită explicaţii scrise de la reprezentanţii legali ai contribuabililor sau împuterniciţii acestora, după caz;
 • înscrie rezultatele inspecţiei fiscale într-un raport scris care va sta la baza emiterii deciziei de impunere sau a deciziei de nemodificare a bazei impozabile;
 • întocmeşte decizia de impunere sau decizia de nemodificare a bazei impozabile, pe care după aprobare o comunică contribuabililor conform prevederilor legale şi introduce rezultatele inspecţiei fiscale în aplicaţia informatică (baza de date).
 • respectă programele şi termenele de inspecţie fiscală;
 • aplicarea corectă a prevederilor legale;
 • păstrarea secretului fiscal conform prevederilor legale;
 • respectarea normelor de conduită şi deontologie profesională în raport cu contribuabilii persoane juridice, ori alte compartimente sau instituţii; – respectarea R.I., R.O.F, a N.T.S şi P.S.I.
 • de a exercita atribuţiile prevăzute la pct. C, reglementate de Legea privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu Legea privind Codul de procedură fiscală republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • cu toate compartimentele unitătii administrativ- teritoriale;
 • cu instanţele, cu autorităţile Ministerului Finanţelor Publice, cu notarii, avocaţii, executorii judecătoresti/bancari, organele de poliţie, organele vamale, serviciile publice comunitare pentru regimul permiselor de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea paşapoartelor simple, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi orice altă entitate care deţine informatii sau documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile;
 • cu persoanele juridice/fizice în cadrul raportului juridic fiscal.
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK