Serviciul Constatare, impunere şi control persoane fizice

Conducere

Coța Sorin Valeriu

Şef serviciu
Date de contact

0264 434 921, 0264 424 901


0264 434 921, 0264 424 901/ 6019 / 6026 / 6027/ 6028/ 6018 / 6029 / 6030/ 6021/ 6022/ 6017 / 6031/ 6032 / 6033/ 6025/ 6024 persoanefizice@primariaclujnapoca.ro Piața Unirii nr. 1, cam. 1, 3, 4A, 4B, 5, 11
Orar cu publicul

Camera 1 (Impuneri):  

LUNI – MIERCURI 08.30 – 16.00

JOI 08.30 – 17.30

VINERI 08.30 – 14.30

Camerele 4-5 (Sectoare):

LUNI – JOI 13.00 – 15.00

VINERI 13.00 – 14.30

Locaţia in care îşi desfăşoară activitatea: Municipiul Cluj-Napoca, P-ţa Unirii nr.1.

Este subordonat: directorului executiv adjunct şi directorului executiv ai Direcţiei impozite şi taxe locale.

 • stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi colectarea impozitelor şi taxelor locale, datorate bugetului local de persoanele fizice, în baza Legii privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi gestionate de Direcţia Impozite şi taxe locale.
 • stabilirea impozitului pe clădiri, impozitului/taxei pe teren, impozitului pe mijloacele de transport, taxei pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate, taxei de reabilitare termică, (şi a accesoriilor aferente), şi a altor venituri gestionate de Directia Impozite şi taxe locale;
 • constatarea impozitului pe clădiri, impozitului/taxei pe teren, impozitului pe mijloacele de transport, taxei pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate, taxei de reabilitare termică, şi a altor venituri gestionate de Directia Impozite şi taxe locale;
 • controlul (inspecţia fiscală) privind stabilirea impozitului pe clădiri, impozitului/taxei pe teren, impozitului pe mijloacele de transport, taxei pentru folosirea mijloacelor de de reclamă şi publicitate, taxei de reabilitare termică, şi a accesoriilor acestora conform deciziilor de impunere şi a declaraţiilor de înregistrare fiscală, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare precum şi a procedurilor privind inspecţia fiscală;
 • urmărirea colectării impozitului pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren, impozitului pe mijloacele de transport, taxei pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate, taxei de reabilitare termică, şi a accesorilor acestora, conform deciziilor de impunere şi a declaraţiilor de înregistrare fiscală.
 • îndeplinirea sarcinilor rezultate din actele normative în vigoare;
 • aplicarea corectă a prevederilor legale;
 • respectarea normelor de conduită şi deontologie profesională în raport cu contribuabilii persoane fizice, ori alte compartimente sau instituţii;
 • gestionarea materiei impozabile a persoanelor fizice ;
 • păstrarea secretului fiscal conform prevederilor legale; respectarea ROF, a NTS şi PSI.
 • administrarea impozitului pe clădiri, impozitului/taxei pe teren, impozitului asupra mijloacelor de transport, taxei de reclamă și publicitate, taxei de reabilitare termică în cazul persoanelor fizice;
 • constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de actele normative pentru nedepunerea declaraţiilor de impunere sau depunerea acestora peste termen;
 • consilierea contribuabililor persoane fizice cu privire la impozitele şi taxele locale;
 • solicitarea de informaţii şi documente cu relevanţă fiscală pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, după caz, instituţiilor publice.
 • exercitarea atribuţiilor prevăzute la punctul C, reglementate de Legea privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu Legea privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • cu toate compartimentele unitătii administrativ- teritoriale;
 • cu instanţele, cu unităţile Ministerului de Finanţe, cu notarii, avocaţii, executorii judecătoresti/bancari, organele de poliţie, organele vamale, serviciile publice comunitare pentru regimul permiselor de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea paşapoartelor simple, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi orice altă entitate care deţine informatii sau documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile;
 • cu persoanele juridice/fizice în cadrul raportului juridic fiscal.
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK