Serviciul Constatare, impunere şi control persoane juridice

Conducere

Petrovan Gabriela

Şef serviciu
Date de contact

0264 434 921


0264 434 921, 0264 424 901, 6003 / 6040 / 6041 / 6042 6043 / 6044/ 6045 / 6046/ 6005 / 6047 persoanejuridice@primariaclujnapoca.ro Piața Unirii nr. 1, cam. 13A, 13B, 13C
Orar cu publicul

Lu-Mi 08.00-16.00

Jo 08.00-17.30

Vi 08.00-14.30

Locaţia in care îşi desfăşoară activitatea: Municipiul Cluj-Napoca, P-ţa Unirii nr.1.

Este subordonat: directorului executiv adjunct şi directorului executiv ai Direcţiei Impozite şi taxe locale. Are în subordine Biroul Inspecţie fiscală.

492 – Serviciul constatare, impunere şi control persoane juridice:

 • stabilirea, constatarea, controlul (inspecţia) şi urmărirea colectării impozitelor şi taxelor locale, datorate bugetului local de persoanele juridice, în baza Legii privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi gestionate de Direcţia Impozite şi taxe locale.

493 – Biroul Inspectie fiscală

 • inspecţia fiscală efectuată în baza Legii privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, a veniturilor bugetului local gestionate de Direcţia Impozite şi taxe locale.

Inspecţia fiscală are ca obiect verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale, corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor de către contribuabili, respectării prevederilor legislaţiei fiscale şi contabile, verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de impunere, stabilirea diferenţelor obligaţiilor de plată şi a accesoriilor aferente acestora.

492 – Serviciul Constatare, impunere şi control persoane juridice:

 • stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, teren, impozitului pe mijloacele de transport, taxei hoteliere, impozitului pe spectacole, taxei pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate, taxei de reabilitare termică, (şi a accesoriilor acestora) şi a altor venituri la bugetul local gestionate de Direcţia Impozite şi taxe locale;
 • constatarea impozitului/taxei pe clădiri, teren, impozitului pe mijloacele de transport, taxei hoteliere, impozitului pe spectacole, taxei pentru folosirea mijloacelor de reclama şi publicitate, taxei de reabilitare termică, (şi a accesoriilor acestora) şi a altor venituri la bugetul local gestionate de Direcţia Impozite şi taxe locale;
 • controlul (inspecţia fiscală) privind stabilirea impozitului/taxei pe cladiri, teren, impozitului pe mijloacele de transport, taxei de reabilitare termică, taxei hoteliere, impozitului pe spectacole, taxei pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate (şi a accesoriilor acestora) şi a altor venituri la bugetul local gestionate de Direcţia Impozite şi taxe locale, efectuat în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
 • urmărirea colectării impozitului/taxei pe clădiri/teren, impozitului pe mijloacele de transport, taxei hoteliere, impozitului pe spectacole, taxei pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate, taxei de reabilitare termică, (şi a accesoriilor acestora) şi a altor venituri la bugetul local gestionate de Direcţia Impozite şi taxe locale, conform deciziei de impunere şi declaraţiilor de înregistrare fiscală (titluri de creanţă).
 • constatarea şi evaluarea materiei impozabile;
 • stabilirea impozitelor şi taxelor pe care le administrează;
 • controlul impozitelor şi taxelor pe care le administrează;
 • urmărirea impozitelor şi taxelor pe care le administrează;
 • aplicarea corectă a prevederilor legale;
 • păstrarea secretului fiscal conform prevederilor legale;
 • respectarea normelor de conduită şi deontologie profesională în raport cu contribuabilii, ori alte compartimente sau instituţii;
 • respectarea ROF, a NTS şi PSI.
 • de a exercita atribuţiile prevăzute la pct. C, reglementate de Legea privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu Legea privind Codul de procedură fiscală republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • cu toate compartimentele unitătii administrativ- teritoriale;
 • cu instanţele, cu autorităţile Ministerului de Finanţe, cu notarii, avocaţii, executorii judecătoresti/bancari, organele de poliţie, organele vamale, serviciile publice comunitare pentru regimul permiselor de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea paşapoartelor simple, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi orice altă entitate care deţine informatii sau documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile;
 • cu persoanele juridice/fizice în cadrul raportului juridic fiscal.
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK