Serviciul Executare silită creanţe buget local

Conducere

Şimonca Alin Dorel

Consilier
Date de contact

17- 0264 424 961; 18- 0264 434 960; 20- 0264 594 961


17- 0264 424 961/ 6007 / 6053 6054, 18- 0264 434 960/ 6008 / 6055 / 6056, 20- 0264 594 961/ 6009 / 6060 6061 / 6062 6063 / 6064 amenzi@primariaclujnapoca.ro Piața Unirii nr. 1, cam. 17, 18, 19, 19bis, 20
Orar cu publicul

Lu-Mi 08.00-16.00

Jo 08.00-17.30

Vi 08.00-14.30

Locaţia în care îşi desfăsoară activitatea: Municipiul Cluj-Napoca, Piaţa Unirii nr.1.

Este subordonat: directorului executiv adjunct şi directorului executiv ai Direcţiei Impozite şi taxe locale.

 • executarea silită a creanțelor reprezentând amenzi care se fac venit la bugetul local, prin aplicarea Codului de procedură fiscală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare şi a O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile unei exploatări cât mai eficiente a resurselor disponibile.
 • verifică respectarea tuturor condiţiilor legale pentru începerea executării silite şi aplică măsurile de executare silită, conform Codului de procedură fiscală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
 • urmăreşte primirea/verificarea/operarea în baza de date a titlurilor executorii;
 • întocmește dosare de executare în baza titlurilor executorii primite respectând prevederile legale;
 • urmăreşte încasarea obligaţiilor de plata pe baza titlurilor executorii transmise spre executare, în limita termenul de prescripţie;
 • emite şi comunică somaţii, înfiinţează popriri asupra disponibilităţilor băneşti, aplicară procedurile de sechestru şi valorificare a bunurilor mobile, imobile sau a altor bunuri;
 • asigură eliberarea/distribuirea sumelor realizate din executarea silită, întocmirea dosarelor de insolvabilitate şi verificarea, întocmirea şi expedierea către instanţele judecătoreşti a dosarelor debitorilor care cuprind procese verbale care nu mai pot fi încasate prin executare silită, în vederea transformării sancţiunii amenzii contravenţionale în muncă în folosul comunităţii;
 • asigură verificarea şi analizarea cererilor şi solicitărilor depuse de contribuabili, conform legislaţiei în vigoare; – arhivarea şi păstrarea dosarelor execuţionale şi a altor documente.
 • luarea în debit şi executarea silită a debitelor constând în amenzi;
 • aplicarea unitară a modalităţilor de executare silită conform prevederilor legale;
 • realizarea veniturilor provenite din amenzi, prin aplicarea măsurilor de executare silită;
 • întocmirea la timp şi în conformitate cu prevederile legale a răspunsurilor către interpelările contribuabililor;
 • controlul creanţelor gestionate;
 • păstrarea secretului fiscal conform prevederilor legale în vigoare;
 • respectarea normelor de conduită şi deontologie profesională în raport cu contribuabilii, ori alte compartimente sau instituţii, a R.I., R.O.F, a N.T.S şi P.S.I.
 • exercitarea atribuţiilor prevăzute în Codul de procedură fiscală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare şi a O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi pe baza altor reglementări legislative în vigoare.
 • relaţii de colaborare cu inspectorii din direcţiile/serviciile din cadrul instituţiei, cu organele Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului de Justiţie, Oficiului Registrului Comerţului, instituţiile bancare, precum şi cu alte instituţii publice sau private, în vederea furnizării şi obţinerii informaţiilor necesare desfăşurării eficiente a activităţii specifice, respectiv executarea silită a creanţelor bugetului local, constând în amenzi.
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK