Compartimentul pentru monitorizarea managementului regiilor autonome şi întreprinderilor comerciale din subordinea Consiliului local

Date de contact
0264 596 030 / 4434 compartiment.monitorizare.management@primariaclujnapoca.ro Str. Moţilor nr. 3, cam. 18
Orar cu publicul

Lu-Mi 08.00-16.00

Jo 08.00-17.30

Vi 08.00-14.30

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3, cam. 18.

Este subordonat: directorului executiv şi directorului executiv adjunct ai Direcţiei Tehnice, Viceprimarilor și Primarului municipiului Cluj-Napoca și în coordonarea Administratorului public.

Monitorizarea managementului regiilor autonome şi întreprinderilor comerciale aflate sub autoritatea Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 1. Monitorizarea activităţii Consiliilor de administraţie ale regiilor autonome şi ale întreprinderilor comerciale, precum şi evaluarea activităţii acestora de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca – în calitate de autoritate publică tutelară, pentru a se asigura că sunt respectate principiile de eficienţă economică şi profitabilitate în funcţionarea lor.

  2. Întocmirea actelor administrative pentru aprobarea de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca a Planurilor de Administrare (elaborate de Consiliile de administraţie ale regiilor autonome şi întreprinderilor comerciale), care cuprind strategia de administrare pe durata mandatelor pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite în contractele de mandat.

  3. Propune spre aprobarea Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca comisiile (organizate la nivelul autorităţii publice tutelare) pentru desemnarea membrilor Consiliilor de administraţie ale regiilor autonome şi întreprinderilor comerciale.

  4. Întocmirea actelor administrative în vederea numirii/revocării membrilor Consiliilor de administraţie ale regiilor autonome şi întreprinderilor comerciale.

  5. Întocmirea Contractelor de mandat având obiect administrarea regiilor autonome şi întreprinderilor comerciale, care vor fi încheiate între Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, în calitate de autoritate publică tutelară şi administratorii regiilor autonome şi întreprinderilor comerciale. Contractele de mandat constituie anexe la actele administrative de numire.

  6. Întocmirea de informări către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca cu privire la Rapoartele semestriale elaborate de Consiliile de administraţie ale regiilor autonome şi întreprinderilor comerciale privind activitatea acestor unităţi (care includ şi informaţii referitoare la execuţia contractelor de mandat ale directorilor).

  7. Propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de coordonare şi control a Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca – în calitate de autoritate publică tutelară, pentru regiile autonome şi întreprinderilor comerciale.

1. Îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor specifice compartimentului.

2. Îndeplinirea obiectivelor instituţiei.

 • folosirea computerului şi a programelor specifice serviciului;

 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu.

– colaborează cu toate compartimentele din cadrul primăriei şi regile autonome/întreprinderile comerciale.

Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK