Serviciul Administrare cimitire domeniul public

Conducere

Farcaș Camelia Rodica

Șef serviciu
Orar cu publicul

Lu-Mi          07:00 – 13:30

Joi                07:00 – 15:30

Decese

Lu-Mi          07:00 – 15:00

Joi                07:00 – 16:30

Vineri          07:00 – 13:30

Sâmbătă    08:30 – 12:30

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 26-28.

Este subordonat directorului executiv al Direcţiei Tehnice, Viceprimarilor și Primarului municipiului Cluj-Napoca și în coordonarea Administratorului public.

 • asigurarea funcţionării activităţilor specifice cimitirelor aflate în patrimoniul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 • punerea în executare legi şi acte normative (Legea nr. 102/2014, Legea nr. 422/2001, Legea nr. 189/2000, Legea nr. 44/1994);
 • elaborează proiecte de acte normative şi alte reglementări specifice autorității sau instituției publice și asigură avizarea acestora;
 • elaborează gestionarea resurselor financiare;
 • reprezintă interesele instituţiei publice în raporturile acesteia cu persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, din ţară sau străinătate, în limita competenţelor stabilite de conducătorul instituţiei publice;
 • participă la realizarea de activităţi în conformitate cu strategia de informatizare a instituţiei publice;
 • execută la timp şi calitativ deciziile autorităţilor publice în problemele ce țin de competența compartimentului;
 • dirijează sectorul de muncă încredințat, manifestă inițiative și perseverentă, asigură îndeplinirea necondiționată a sarcinilor ce stau în fața autorității publice;
 • respectă cu strictețe drepturile și libertățile cetățenilor;
 • examinează la timp propunerile, cererile și plângerile cetățenilor în domeniul activității specifice de serviciu, în conformitate cu legislația;
 • ţine cont de sondajele care studiază opinia publică privind activitatea serviciului;
 • păstrează secretele de stat ori un alt secret ocrotit de lege, precum și informaţiile despre cetăţeni de care ia cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor, respectând legislaţia;
 • propune primarului proiecte de hotărâre legate de activitatea serviciului;
 • se asigură informarea publicului privind traseul de urmat pentru obţinerea documentelor necesare, precum şi orice fel de relaţii privind activitatea specifică serviciului;
 • se asigură conducerea corectă a evidenţei şi se întocmesc notele de comandă către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca, pentru săpatul gropilor;
 • se fac încasări în numerar conform HCL în vigoare;
 • evidenţiază operaţiuni financiare şi se conduce evidenţa registrului de casă, se depun zilnic încasările la casieria centrală;
 • verifică actele de stare civilă şi certificatele de îmbălsămare privind decedaţii;
 • verifică evidenţa şi valabilitatea concesiunilor;
 • eliberează la cerere copii extras index către notariatele publice;
 • face programarea înhumărilor pentru toate cimitirele primăriei;
 • conduce evidenţa înhumărilor în registru specific;
 • verifică în teren sesizările concesionarilor privind eventualele necorelări între evidenţele scrise şi situaţia din teren;
 • predă la faţa locului amplasamentele către noii concesionari;
 • asigură asistenţă PSI la angajaţii serviciului.
 • asigurarea aplicării legilor şi actelor normative în vigoare privind activitatea specifică (Legea nr. 102/2014, Legea nr. 422/2001, Legea nr. 189/2000, Legea nr. 341/2005, Legea nr. 44/1994);
 • asigurarea aplicării hotărârilor Consiliului local;
 • însuşirea corectitudinii datelor publice înscrise în evidenţele specifice şi a informaţilor furnizate petenţilor.
 • aplicarea prevederilor Regulamentului de funcţionare a cimitirelor aflate în patrimoniul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, aprobat prin HCL nr. 300/2014;
 • propunerea de iniţiere a unor hotărâri de Consiliu local care privesc activitatea specifică serviciului;
 • soluţionarea cererilor şi sesizărilor petenţilor;
 • conducerea de activităţi, proiecte, programe;
 • evaluarea, revizuirea si propunerea de recomandări pentru îmbunătăţirea practicilor curente;
 • identificarea de lacune, suprapuneri sau duplicări în relaţiile organizaţionale existente;
 • formulări de politici, strategii şi proceduri noi, actualizate sau îmbunătăţite;
 • elaborarea de planuri de acţiune pentru implementarea politicilor şi strategiilor;
 • estimarea, asigurarea şi gestiunea financiare, tehnice, materiale;
 • managementul sistematic al informaţiei;
 • monitorizarea şi evaluarea implementării, după caz, de politici, strategii, programe;
 • implementarea de planuri şi strategii de comunicare internă şi externă.
 • relaţii funcţionale: cu toate serviciile din cadrul primărie;
 • relaţii de control: faţa de regii, agenţii prestatori de servicii şi P.F.A. care execută lucrări de construcţii şi reparaţii morminte şi monumente funerare;
 • relaţii de reprezentare: când este cazul de participare în cadrul unor comisii, prin dispoziţii ale primarului;
 • relaţii cu autorităţi şi instituţii publice: Regia Autonomă a Domeniului Public, Institutul de Medicină Legală, Ministerul Culturii, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Fondurilor Europene, Instituţia Prefectului judeţului Cluj, Consiliul Local, Direcţia Sanitară, Curtea de Conturi, Spitale, Biserici, Asociaţii şi Fundaţii neguvernamentale;
 • relaţii cu persoane juridice private: Notari publici, Asociaţii şi Fundaţii neguvernamentale;
 • relaţii cu organizaţii internaţionale: nu este cazul;
 • relaţii cu organizaţii neguvernamentale: Asociaţii şi Fundaţii neguvernamentale;
 • relaţii cu persoane fizice: cu concesionarii locurilor de veci, turişti.
Ați găsit informațiile căutate?

Ce anume nu ați găsit?

Cum luăm legătura cu dvs. ?

Cum am putea îmbunătăți pagina sau site-ul?

Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK