Serviciul Administrare cimitire domeniul public

Conducere

Farcaș Camelia Rodica

Șef serviciu
Date de contact

0264 454 421

cimitire@primariaclujnapoca.ro str. Avram Iancu nr.26-28
Orar cu publicul

Lu-Mi          07:00 – 13:30

Joi                07:00 – 15:30

Decese

Lu-Mi          07:00 – 15:00

Joi                07:00 – 16:30

Vineri          07:00 – 13:30

Sâmbătă    08:30 – 12:30

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 26-28.

Este subordonat directorului executiv al Direcţiei Tehnice, Viceprimarilor și Primarului municipiului Cluj-Napoca și în coordonarea Administratorului public.

 • asigură funcționarea activităților specifice cimitirelor aflate în administrarea Municipiului Cluj- Napoca

 • asigură funcționarea activității specifice cimitirelor privind înhumarea decedaților;
 • informează publicul privind traseul de urmat pentru obţinerea documentelor necesare, precum şi orice fel de relaţii privind activitatea specifică serviciului;
 • verifică actele de deces si adeverințele de înhumare, precum și alte acte de stare civilă privind decedaţii și asigură programarea inhumărilor pentru toate cimitirele administrate de Municipiul Cluj-Napoca și evidențiază datele în registre specifice;
 • verifică valabilitatea concesiunilor și notifică concesionarii la scadență;
 • eliberează, la cerere, copii extras index/adeverințe de concesiune;
 • soluţionează cereri şi răspunde sesizărilor petenţilor;
 • asigură încasarea corectă a taxelor specifice serviciului, aprobate prin H.C.L.nr 76/2010 şi întocmește registrul de casă, cu depunerea zilnică a încasărilor la casieria centrală;
 • îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor specifice compartimentului;
 • asigurarea aplicării legilor şi actelor normative în vigoare privind activitatea specifică.

 

 • are competenţă în emiterea/înregistrarea tuturor actelor privind realizarea sarcinilor în domeniul aplicării legilor cimitirelor publice, precum și aplicarea prevederilor Regulamentului de funcţionare a cimitirelor aflate în administrareal Municipiului Cluj-Napoca;
 • are competenţe în eliberarea de contracte, adeverinţe, dovezi şi alte acte solicitate de petenţi referitor la dreptul de concesiune asupra locurilor de înhumare;
 • soluţionează cereri şi răspunde sesizărilor petenţilor;

 

 • Relaţii funcţionale: cu toate serviciile din cadrul primăriei;
 • Relaţii de control: faţa de regii, agenţii prestatori de servicii şi P.F.A. care execută lucrări de construcţii şi reparaţii morminte şi monumente funerare;
 • Relaţii de reprezentare: când este cazul de participare în cadrul unor comisii, prin dispoziţii ale primarului;
 • Relaţii cu autorităţi şi instituţii publice: Regia Autonomă a Domeniului Public, Institutul de Medicină Legală, Ministerul Culturii, Prefectura jud. Cluj, Consiliul Local, Direcţia Sanitară, Curtea de Conturi, Spitale, Biserici, Asociaţii şi Fundaţii neguvernamentale;
 • Relaţii cu persoane juridice private: Notari publici, Asociaţii şi Fundaţii neguvernamentale;
 • Relaţii cu organizaţii internaţionale: A.S.C.E.;
 • Relaţii cu organizaţii neguvernamentale: Asociaţii şi Fundaţii neguvernamentale;
 • Relaţii cu persoane fizice: cu concesionarii locurilor de înhumare, turişti;
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK