Serviciul Administrare cimitire domeniul public

Conducere

Farcaș Camelia Rodica

Șef serviciu
Date de contact

0264 454 421

cimitire@primariaclujnapoca.ro str. Avram Iancu nr.26-28
Orar cu publicul

Lu-Mi          07:00 – 13:30

Joi                07:00 – 15:30

Decese

Lu-Mi          07:00 – 15:00

Joi                07:00 – 16:30

Vineri          07:00 – 13:30

Sâmbătă    08:30 – 12:30

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: str. Avram Iancu nr. 26-28.

Este subordonat: directorului executiv şi directorului executiv adjunct ai Direcţiei Tehnice, Viceprimarilor și Primarului municipiului Cluj-Napoca și în coordonarea Administratorului public.

– asigură funcționarea activităților specifice cimitirelor aflate în administrarea Municipiului Cluj-Napoca.

1. Asigură buna desfășurare a activităților specifice cimitirelor în ceea ce privește înhumarea și deshumarea decedaților, concesionarea și reconcesionarea locurilor de înhumare, transcrierea dreptului de concesiune asupra locurilor de înhumare, eliberarea adeverințelor de concesiune și autorizațiilor de lucru în cimitire, precum și a avizelor anuale de lucru.

2. Informează publicul în legătură cu traseul de urmat pentru obţinerea documentelor necesare, precum şi orice fel de relaţii privind activitatea specifică serviciului; verifică actele de deces, precum și alte acte de stare civilă privind decedaţii și asigură programarea înhumărilor pentru toate cimitirele administrate de Municipiul Cluj-Napoca și evidențiază datele în registre specifice.

3.Verifică valabilitatea concesiunilor și notifică concesionarii la scadență.

4. Eliberează, la cerere, copii extras index/adeverințe de concesiune către notariatele publice, soluţionează cereri şi răspunde sesizărilor petenţilor, transcrie acte translative în care sunt cuprinse drepturi de concesiune asupra locurilor de înhumare.

5. Asigură încasarea corectă a taxelor specifice serviciului, aprobate prin hotărâri ale Consiliului local şi întocmește registrul de casă, cu depunerea zilnică a încasărilor la casieria centrală.

6. Respectă drepturile şi libertăţile cetăţenilor și examinează la timp cererile şi reclamațiile cetăţenilor în domeniul activităţii specifice de serviciu, în conformitate cu legislaţia.

7. Asigură evidențierea corectă a datelor în registrele specifice şi întocmește notele de comandă către executantul lucrării de săpat gropi în vederea înhumării decedaților.

8. Predă, la faţa locului, amplasamentele locurilor de înhumare noilor concesionari.

9. Întocmește planurile operative lunare pentru lucrările de întreținere a spațiilor verzi din cimitirele administrate de Municipiul Cluj-Napoca, recepționează lucrările și asigură plățile.

10. Recepționează serviciile de pază și înaintează la plată facturile.

11. Recepționează lucrările de săpat de gropi în vederea înhumării decedaților și înaintează la plată facturile.

1. Îndeplinește sarcinile şi atribuţiile specifice compartimentului;

2. Asigură aplicarea legilor şi actelor normative în vigoare privind activitatea specifică.

  1. Are competenţă în emiterea/înregistrarea tuturor actelor privind realizarea sarcinilor în domeniul aplicării legilor cimitirelor publice, precum și aplicarea prevederilor Regulamentului de funcţionare a cimitirelor aflate în administrarea Municipiului Cluj-Napoca.

  2. Are competenţe în eliberarea de contracte, adeverinţe, documente referitoare la dreptul de concesiune asupra locurilor de înhumare, înhumări și deshumări.

  3. Soluţionează cereri şi răspunde sesizărilor petenţilor.

  1. Relaţii funcţionale: cu toate serviciile din cadrul primăriei.

Relaţii de control: faţa de regii/societăți comerciale prestatoare de servicii cu care exista incheiate contracte de prestări servici, societăți comerciale şi P.F.A. care execută lucrări de construcţii şi reparaţii monumente funerare.

  1. Relaţii de reprezentare: când este cazul de participare în cadrul unor comisii, prin dispoziţii ale primarului.

  2. Relaţii cu autorităţi şi instituţii publice: Regia Autonomă a Domeniului Public, Institutul de Medicină Legală, Ministerul Culturii, Direcţia Sanitar-Veterinară, Curtea de Conturi, spitale, biserici, Asociaţii şi Fundaţii neguvernamentale.

  3. Relaţii cu persoane juridice private: Notari publici, Asociaţii şi Fundaţii neguvernamentale.

  4. Relaţii cu organizaţii neguvernamentale: Asociaţii şi Fundaţii neguvernamentale.

  5. Relaţii cu persoane fizice: cu concesionarii locurilor de înhumare, turişti.

Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK