Serviciul Siguranţa circulaţiei

Conducere

Mărincean Mirela

Șef serviciu
Date de contact
0264 596 030 / 4460; 4462 serviciulsigurantacirculatiei@primariaclujnapoca.ro Str. Moţilor nr. 3, cam. 24, 25
Orar cu publicul

Lu-Mi 08.00-16.00

Jo 08.00-17.30

Vi 08.00-14.30

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3, cam. 24, 25, 26.

Este subordonat directorului executiv al Direcţiei Tehnice, Viceprimarilor și Primarului municipiului Cluj-Napoca și în coordonarea Administratorului public.

 • întreținerea, repararea, mentenanța, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutieră în Municipiul Cluj-Napoca format din semafoare, marcaje, indicatoare, stâlpișori, gărdulețe, parapeți și alt mobilier urban specializat;
 • organizarea procedurilor de licitație pentru achizitionare de produse, servicii și lucrări în domeniul semnalizării rutiere și a transporturilor locale în vederea întreținerii, reparării, mentenanței, dezvoltării și modernizării dispozitivului de semnalizare rutieră în Municipiul Cluj-Napoca format din semafoare, marcaje, indicatoare, stâlpișori, gărdulețe, parapeți și alt mobilier urban specializat. Întocmește propuneri privind programe de investiții pentru străzi pe componența semafoare, marcaje, mobilier stradal specializat serviciului;
 • reglementarea circulației vehiculelor și pietonilor și propune măsuri de creștere a siguranței și fluenței circulației rutiere inclusiv pentru situațiile care impun restricții și închideri ale circulației rutiere;
 • reglementarea aprovizionării şi circulaţiei autovehiculelor pe raza Municipiului Cluj-Napoca;
 • reglementarea modului de înregistrare, evidență și radiere a vehiculelor lente care nu se supun înmatriculării;
 • acordarea avizelor necesare pentru obținerea autorizațiilor de construire pentru construcții civile cu diverse destinații si pentru amplasarea altor obiective (instalații, panouri publicitare etc.) în zona drumului public, inclusiv promovarea in comisia de circulatie la solicitarea investitoriilor a studiilor de trafic necesare in vederea urbanizarii unor zone, etc.
 • întocmește, realizează și urmărește execuția implementării programelor anuale privind menținerea viabilității și perfecționarea, întreținerea, repararea, mentenanță, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutieră în Municipiul Cluj-Napoca;
 • dezvoltă programe de activitate privind dirijarea circulației prin semaforizare inteligentă și clasică a intersecțiilor și trecerilor de pietoni de pe raza Municipiului Cluj-Napoca;
 • propune elaborarea și avizează studii privind sistematizarea circulației rutiere;
 • urmărește lucrările executate și comportarea în timp a dispozitivelor, materialelor, produselor și echipamentelor întrebuințate în sistemul de semnalizare rutieră;
 • verifică și avizează situațiile de lucrări întocmite de societățile comerciale angajate întocmește contracte, comenzi, caiete de sarcini pentru lucrările specifice;
 • organizează și desfășoară proceduri de achiziție publică și de licitații pentru achiziționarea produselor, lucrărilor și serviciilor necesare asigurării întreținerii, reparării, mentenanței, dezvoltării și modernizării dispozitivului de semnalizare rutieră în Municipiul Cluj-Napoca;
 • elaborează și propune adoptarea de acte normative privind sistematizarea circulației rutiere;
 • colaborează cu dispeceratul și sistemul de monitorizare;
 • pregătește materialul și ordinea de zi pentru sedințele Comisiei municipale de sistematizare a circulației rutiere și pietonale și întocmeste hotărârea acestei comisii;
 • menține permanent legături cu persoane fizice, juridice, autorități, poliție etc.;
 • analizează oportunitatea și propune instituirea restricțiilor în circulația rutieră cu caracter temporar sau permanent vizând: accesul, viteza de deplasare, tonaje și gabarite admise, zonele de parcare și staționare, priorități etc., inclusiv închiderea temporară a circulației;
 • întocmește și actualizează planul cu organizerea circulației în municipiului, întocmește și analizează cu Poliția Rutieră planurile de marcaj stradal;
 • stabilește reglementari de circulație ca și măsuri care să conducă la reducerea poluării tehnice și chimice produse de circulația autovehiculelor;
 • planifică, urmărește și decontează lucrările de semnalizare orizontală și verticală și menținerea viabilității acestora;
 • ia măsuri pentru asigurarea circulației pietonilor pe trotuare;
 • eliberează autorizații de liber acces în vederea aprovizionării şi circulaţiei autovehiculelor pe raza Municipiului Cluj-Napoca;
 • eliberează certificate de înregistrare pentru vehiculele pentru care nu există obligativitatea înmatriculării;
 • emite avizele necesare eliberării autorizațiilor de construire pentru orice amplasare de construcție lucrare din zona drumului sau cu influența asupra acestuia precum și pentru schimbarea destinației construcțiilor din zona drumurilor;
 • acolo unde pentru emiterea avizelor necesare eliberării autorizațiilor de construire este necesara intocmirea studiului de trafic, avizul se eliberează doar in baza hotărârii Comisiei de Circulatie căreia i-a fost pus la dispoziție studiul de circulatie întocmit prin grija și cheltuiala investitorilor.
 • avizează traseele, stațiile și stațiile de îmbarcare/debarcare pentru taximetre, transport local și transport interurban;
 • întocmește si actualizează baza de date cuprinzând elementele de sigurantă a circulației;
 • verifică, analizează si rezolvă sesizarile și reclamațiile persoanelor fizice și juridice privind competentele ce revin serviciului de pe raza Municipiului Cluj-Napoca;
 • întocmește și promovează hotărâri la Consiliul local și dispoziții în legatură cu activitațile și competentele serviciului și transpune în practică hotărârile Consiliului local și dispozițiile primarului, în domeniul său de activitate.
 • este responsabil de actele întocmite şi de deciziile luate din punct de vedere legislativ, tehnic şi financiar.
 1. Face propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii serviciului.
 2. Propune proiecte de hotărâre de consiliu local referitoare derularea activităţilor serviciului.
 3. Cunoaşterea legislaţiei în domeniu (construcţii, achiziţii publice, administraţie locală, cod rutier, regimul drumurilor, transport local etc.).

Intern:

 • relaţii funcționale: – cu toate serviciile din cadrul primăriei;
 • relaţii de control: – a stării tehnice a drumurilor inclusiv a mobilierului urban şi a semnalizării rutiere;
 • relaţii de reprezentare: – participarea în cadrul unor comisii, prin dispoziţii, conform dispozițiilor șefilor ierarhici.

Extern:

 • relaţii cu autorităţi şi instituţii publice: Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Fondurilor Europene, Instituţia Prefectului Judeţului Cluj, Consiliul Judetean Cluj, Consiliul local, Inspecţia în Construcţii, Curtea de conturi, CNANDR, instituţii publice etc.
 • relaţii cu persoane juridice private: societăţi comerciale, asociaţii, fundaţii, organizaţii, asociaţii reprezentative profesionale şi patronale ale operatorilor de transport rutier şi ale transportatorilor autorizaţi, precum şi a organizaţiilor sindicale teritoriale din domeniu etc.
 • relaţii cu organizaţii neguvernamentale: asociaţii, fundaţii, etc.
 • relaţii cu persoane fizice: corespondenţa cu cetăţenii.
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK