1.  Anunțarea intenției de elaborare (PUD și PUZ):

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2. Documentații de urbanism supuse consultării publice în etapa elaborării propunerilor

21.03.2024Municipiul Cluj-Napoca publică pentru informarea și consultarea populației propunerea PUZ – centru rezidențial de recuperare din adicții, str. Valea Gârbăului.

În perioada 21.03.2024 – 5.04.2024 publicul este invitat să transmită propuneri și observații cu privire la propunerea PUZ pe adresa de mail registratura@primariaclujnapoca.ro sau la registratura primăriei, Calea Moților nr. 3


16.01.2024 Municipiul Cluj-Napoca publică spre informarea și consultarea publicului propunerea preliminară a Planului urbanistic Zonal – Aquapark Grigorescu.

Memoriu de prezentare

Regulament

Piese desenate

Certificat de urbanism

Perspective

În perioada 19 februarie– 4 martie 2024, publicul este invitat să transmită propuneri și observații cu privire la propunerea preliminară PUZ pe adresa de mail registratura@primariaclujnapoca.ro sau la registratura primariei, Calea Moților nr.7.


21.11.2023 – MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare conform H.G. nr.1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentruElaborare Plan urbanistic Zonal în condițiile Legii nr. 350/2001 modificată și actualizată, Amenajare parc BUNĂ ZIUA” pentru a fi amplasat în județul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, zona str. Mihai Românul – Calea Turzii – str. Măceșului.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii , până la data de 9.12.2023 la APM Cluj, Calea Dorobanților nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax. 0264-412914, email office@apmcj.anpm.ro

Memoriu prezentare

Plan de amenajare parc Bună ziua


19.10.2023: Municipiul Cluj-Napoca publică spre informarea populației forma finala a documentatiei PUD Amenajare zona de recreere str Gheorghe Dima vest

Propunerea preliminara PUD a fost supusă informării si consultării populatiei in perioada 20 martie – 4 aprilie 2023


5.10.2023: Municipiul Cluj-Napoca publică spre informarea și consultarea populației propunerea preliminară PUZ – Extindere si modernizare Liceul Lucian Blaga

În perioada 5 octombrie – 20 octombrie 2023, publicul interesat are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii și observații cu privire la propunerea PUZ pe adresa de mail registratura@primariaclujnapoca.ro sau la registratura primariei, Calea Moților nr.7.


3.08.2023: Municipiul Cluj-Napoca publică spre informarea și consultarea populației propunerea preliminară PUZ – Amenajarea si revitalizarea parcului Primaverii

În perioada 3 august – 18 august 2023, publicul interesat are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii și observații cu privire la propunerea PUZ pe adresa de mail registratura@primariaclujnapoca.ro sau la registratura primariei, Calea Moților nr.7.


17.03.2023: Municipiul Cluj-Napoca publică spre informarea și consultarea populației propunerea P.U.D. – amenajare zonă de recreere, str. Gheorghe Dima – latura vestică.

În perioada 20 martie – 4 aprilie 2023, publicul interesat are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii și observații cu privire la propunerea PUD pe adresa de mail registratura@primariaclujnapoca.ro sau la registratura primariei, Calea Moților nr.7.


30.01.2023: Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea publicului propunerea PUZ – CULOAR DE MOBILITATE NORD – POD OAȘULUI – RĂSĂRITULUI – STRĂZILE RĂSĂRITULUI – CÂMPUL PÂINII – POD IRA, CLUJ-NAPOCA.


Propunerea preliminară PUZ a fost supusă consultării publice în perioada  11 octombrie – 31 octombrie 2022

13.01.2023: Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea si consultarea publicului  propunerea preliminară PUZCP Modernizarea Liceului Teoretic “Nicolae Bălcescu” și a străzilor adiacente.

În perioada 13 – 31 ianuarie 2023,  publicul interesat are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii și observații cu privire la propunerea PUZ  pe adresa de e-mail registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7


04.01.2023:  Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea si consultarea publicului  propunerea preliminară PUZ – INSTITUIREA UNEI SUBZONE DE INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE IN ZONA CU CARACTER REZIDENTIAL – CENTRU DE ASISTENTA SOCIALA

În perioada 4-17 ianuarie 2023, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


14.12.2022:  Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea si consultarea publicului  propunerea preliminară PUZ – ANSAMBLU URBAN SCIENCE CAMPUS CLUJ. 

În perioada 14 decembrie  – 6 ianuarie 2023  publicul interesat are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii și observații cu privire la propunerea PUZ  pe adresa de e-mail registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

11.10.2022: Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea si consultarea publicului  propunerea preliminară PUZ – CULOAR DE MOBILITATE NORD – POD OAȘULUI – RĂSĂRITULUI – STRĂZILE RĂSĂRITULUI – CÂMPUL PÂINII – POD IRA, CLUJ-NAPOCA.

În perioada 11 octombrie – 31 octombrie 2022  publicul interesat are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii și observații cu privire la propunerea PUZ  pe adresa de e-mail registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


Municipiul Cluj-Napoca, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra organizării ședinței de dezbatere publică online a alternativei finale pentru „Elaborare Plan urbanistic Zonal în condițiile Legii nr. 350/2001 modificată și actualizată – PLAN DIRECTOR (MASTERPLAN) SOPOR” propus pentru a fi amplasat în Municipiul Cluj-Napoca, zona Sopor, jud. Cluj, în data de 6.10.2022 ora 16.30 la primăria Municipiului Cluj-Napoca (Sala de sticlă) precum și în regim de teleconferință, în vederea obținerii avizului de mediu conform H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe.

Informațiile privind alternativa finală a planului menționat, inclusiv Raportul de mediu pot fi consultate la sediul APM Cluj, Cluj-Napoca, str. Dorobanților nr.99, județul Cluj, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14 sau consultate online, pe site-ul primăriei www.primariaclujnapoca.ro .

Întrebări

Răspunsuri

Raport de mediu

Memoriu PUZ

Regulament PUZ

Plan reglementări PUZ

Cei care doresc să se înscrie la cuvânt, o pot face până în 6.10.2022, ora 12, completând formularul online (https://www.e-primariaclujnapoca.ro/registratura/cereri/…  link disponibil cu 48 de ore înainte de data organizării sedinței de dezbatere publică) , urmând ca linkul de conectare să fie transmis pe adresa de e-mail indicată.

Dezbaterea publică va putea fi urmărită live pe canalul de Youtube și pagina de Facebook a Municipiului Cluj-Napoca.

NOTĂ. Dezbaterea publică din 6,010,2022 are ca temă Raportul privind impactul asupra mediului. Propunerile, sugestiile și observațiile cu privire la regimul economic și tehnic propus prin PUZ (încadrare funcțională, regim de construire, indicatori urbanistici etc.) vor fi dezbătute în cadrul ședinței publice CTATU , la o dată ce va fi comunicată ulterior.


14 iulie 2022:

Municipiul Cluj-Napoca anunță inițierea PUD pentru obiectivul – Amenajare zonă de recreere str. Gheorghe Dima- vest la obiectivul de investiții construire parking sub/suprateran. .

În perioada 15 – 29 iulie 2022 publicul interesat are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii și observații cu privire la propunerea PUD pe adresa de mail registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra elaborării alternativei finale pentru Elaborarea Plan urbanistic Zonal în condițiile legii nr. 350/2001 modificată și actualizată – PLAN DIRECTOR (MASTERPLAN) SOPOR, propus a fi amplasat în Municipiul Cluj-Napoca, zona Sopor, jud. Cluj, care pot fi consultate la sediul APM Cluj sau la sediul primăriei Cluj-Napoca, în zilele de luni-vineri între orele 9-13 sau pot fi consultate online, pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro la sectiunea Locuire/Strategii urbane/ Informarea și consultarea publicului.

Comentariile publicului și propunerile scrise se primesc zilnic la sediul primăriei Cluj-Napoca sau online pe adresa registratura@primariaclujnapoca.ro și la sediul APM Cluj, tel. 0264-410722, fax. 0264-412914 e-mail office@apmcj.anpm.ro până la data de 18.07.2022.

Raport de mediu

Memoriu PUZ

Regulament PUZ

Plan reglementări PUZ


5.04.2022: Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea si consultarea publicului  propunerea preliminară PUZ Reamenajare zona Piata Marasti si a strazilor adicente, construire parking subteran
În perioada 5 – 19 aprilie 2022 publicul interesat are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii și observații cu privire la propunerea PUZ  pe adresa de mail registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

24.03.2022

Municipiul Cluj-Napoca, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform H.G. nr. 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru: „Elaborare Studiu de Fezabilitate și Plan Urbanistic Zonal în condițiile legii nr. 350/2001 modificată și actualizată pentru obiectivul Amenajare Parc Est, Cluj-Napoca”, județul Cluj.

Prima versiune a P.U.Z. poate fi consultată la sediul titularului, Calea Moților nr. 1-3, Cluj-Napoca, în zilele de luni-vineri, între orele 8:00-16:00, din data de 25.03.2022 sau poate fi consultat online www.primariaclujnapoca.ro la secțiunea Locuire/Strategii urbane/ Informarea și consultarea publicului.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, până la data de 13.04.2022, la APM Cluj, Calea Dorobanților nr. 99, blocul 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax. 0264-412914, e-mail office@apmcj.anpm.ro


25.02.2022: Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea si consultarea publicului  propunerea preliminară Masterplan – zona industrială B-dul Muncii sud și teritoriile adiacente
În perioada 25 februarie – 7 martie 2022 publicul interesat are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii și observații cu privire la propunerea PUZ  pe adresa de mail registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

MUNICIPIUL CLUJ – NAPOCA in calitate de titular anunţă publicul interesat asupra declanşării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu pentru Elaborare Plan Urbanistic Zonal în condițiile Legii nr. 350/2001 modificată şi actualizată și studiul de fezabilitate pentru „Dezvoltare infrastructură educațională (hub educațional) și de sănătate (unitate de sănătate – centru de excelență pentru protonoterapie), dezvoltare infrastructură sportivă ( bazin de înot, bază sportivă) și pădure parc în cartierul Borhanci.

parte scrisă

parte scrisă 1

parte desenată

parte desenată 1

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii si sugestii pana la data de 4.01.2022 la APM Cluj, Calea Dorobanilor nr. 99, bl.9B, cod 400609, tel. 0264-410722 fax 0264-412914 email office@apmcj.anpm.ro


04.11.2021 MUNICIPIUL CLUJ – NAPOCA anunţă publicul interesat asupra declanşării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu pentru „Elaborare Plan Urbanistic Zonal în condițiile Legii nr. 350/2001 modificată şi actualizată – Plan Director (Masterplan) Sopor” în mun. Cluj – Napoca, zona Sopor, jud. Cluj.

Memoriu general

Regulament local de urbanism

Plan reglementari urbanistice – zonificare

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, până în data de 23.11.2021 la APM Cluj, str. Dorobanților nr. 99, blocul 9B, cod 400609, fax 0264-412914, în zilele de luni – vineri, între orele 0900-1400. sau online pe adresa de e-mail: office@apıncj.anpm.ro 

25.11.2021 Decizia etapei de încadrare

Răspunsuri la sugestii și obiecțiuni


28.10.2021: Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea si consultarea publicului  propunerea preliminară PUZ – Spitalul Clinic de urgenta pentru copii Cluj-Napoca
În perioada 28 octombrie – 17 noiembrie 2021 publicul interesat are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii și observații cu privire la propunerea PUZ  pe adresa de mail registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

14.10.2021: Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea si consultarea publicului  propunerea preliminară PUZ – dezvoltare infrastructură educațională, de sănătate, infrastructură sportivă și pădure-parc în cartierul Borhanci

În perioada 14 octombrie – 2 noiembrie 2021 publicul interesat are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii și observații cu privire la propunerea PUZ  pe adresa de e-mail registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


05.10.2021:  Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea si consultarea publicului  propunerea preliminară PUZ – Reamenajare zona Piața Mărăști și străzile adiacente.

Broșura Piața Mărăști și zonele adiacente/Regenerare urbană și parking subteran – Faza I – concept general

În perioada 5 octombrie – 22 octombrie 2021 publicul interesat are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii și observații cu privire la propunerea PUZ  pe adresa de e-mail registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

Dezbaterea publică având ca temă „Reamenajare Piața Mărăști”  va avea loc în 12 octombrie de la ora 17, pe platforma ZOOM si va fi transmisa live pe paginile de Facebook CIIC – Centrul de Inovare si Imaginație Civica si Municipiul Cluj-Napoca.


8.09.2021 PLAN URBANISTIC ZONAL – ”TREN METROPOLITAN GILĂU – FLOREȘTI – CLUJ-NAPOCA – BACIU – APAHIDA – JUCU – BONȚIDA” – ETAPA I a sistemului de transport metropolitan Cluj Magistrala 1 de metrou și tren metropolitan, inclusiv legătura dintre acestea – Componenta 1. Magistrala 1 de metrou, din municipiul Cluj-Napoca și comuna Florești, jud. Cluj,

parte scrisă: 1, 2

parte desenată: 1, 2, 3, 4, 5

Dezbaterea publică a alternativei finale pentru planul „PLAN URBANISTIC ZONAL și studiu de fezabilitate pentru proiectul: ”TREN METROPOLITAN GILĂU – FLOREȘTI – CLUJ-NAPOCA – BACIU – APAHIDA – JUCU – BONȚIDA” – ETAPA I a sistemului de transport metropolitan Cluj Magistrala 1 de metrou și tren metropolitan, inclusiv legătura dintre acestea – Componenta 1. Magistrala 1 de metrou, din municipiul Cluj-Napoca și comuna Floresti, jud. Cluj, va avea loc în data de 15.10.2021 ora 16:00, în vederea obținerii avizului de mediu conform HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe. Linkul de acces va fi disponibil pe site-ul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, cu 24 de ore înainte de începerea dezbaterii


30.07.2021:  Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea si consultarea publicului  propunerea PUZ de urbanizare, cartier Sopor. Propunerea inițială a fost modificată în urma dezbaterilor cu proprietarii terenurilor din zona Sopor, dezbateri organizate în perioada 16 martie – 7 aprilie

memoriu general PUZ

propunere PUZ (iulie 2021)

propunerea inițială ( martie 2021)


28.05.2021:  Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea si consultarea publicului  propunerea preliminară PLAN URBANISTIC ZONAL pentru proiectul” TREN METROPOLITAN GILĂU – FLOREȘTI – CLUJ-NAPOCA – BACIU – APAHIDA – JUCU – BONȚIDA, ETAPA I A SISTEMULUI DE TRANSPORT METROPOLITAN RAPID CLUJ: MAGISTRALA I DE METROU ȘI TREN METROPOLITAN, INCLUSIV LEGATURA DINTRE ACESTEA”

COMPONENTA 1. MAGISTRALA I DE METROU

În perioada 28 mai – 11 iunie 2021 publicul interesat are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii și observatii cu privire la propunerea PUZ (de pe raza UAT Cluj-Napoca) pe adresa de e-mail registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

Propuneri/observații primite din partea publicului: 1    2   3

Răspunsul proiectantului la propunerile/observații primite din partea publicului


ANUNȚ

Valorile de calcul sunt ajustabile în functie de rezultatele dezbaterilor și eventuale modificări.

Propuneri, sugestii și observații cu privire la propunerea PUZ se pot transmite pe registratura@primariaclujnapoca.ro până în data de 15 aprilie 2021.


Planul Urbanistic Zonal – Drum Transregio TR35 (Centura metropolitană și drumuri de legatură)

Ședințele de dezbatere publică online a alternativei finale  „PUZ pentru DRUM TRANSREGIO FELEAC TR 35 – CENTURA METROPOLITANĂ ȘI DRUMURI DE LEGĂTURĂ”, în vederea obținerii avizului de mediu conform HG nr. 1076/2004 vor avea loc în data de 04.12.2020 și 07.12.2020, ambele de la ora 16.00, pe o platformă online dedicată.

Accesul publicului la ședința de dezbatere publică online se poate face prin accesarea site-ului Primăriei Cluj-Napoca (www.primariaclujnapoca.ro – Secțiunea Comunitate/Cetățeni/Dezbateri publice), link-ul de accesare fiind disponibil cu 48h înainte de data organizării ședințelor de de dezbatere publică.

Pentru înscrierea la cuvânt este necesară completarea formularului online până luni, 7 decembrie 2020, ora 12.00.


Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea si consultarea publicului  PUZ – Drum Transregio TR35 (Etapa 1 – Centura metropolitană, Etapa 2- drumuri de legătură).

În perioada 13 noiembrie – 3 decembrie 2020 publicul interesat are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii și opinii cu privire la propunerile PUZ (de pe raza UAT Cluj-Napoca) pe adresa de e-mail registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

Material explicativ

Traseu centura și drumuri de legătura ( UAT Cluj-Napoca)

Traseu centura si drumuri de legatura ( toate UAT-urile)

Memoriu non-tehnic

Plan urbanistic Zonal

Memoriu general si  Regulament PUZ

Plan de incadrare

Situatia existenta  1  2

Reglementari urbanistice 1   2 

Proprietatea asupra terenurilor 1  2

Echipare edilitara 1   2

Notă:

1 – UAT Gilau UAT Floresti UAT Baciu

2 – UAT Cluj-Napoca UAT Feleacu UAT Apahida

3 – UAT Cluj-Napoca


29.10.2020 – Primăria municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea publicului PROPUNEREA privind AMENAJAREA ANSAMBLULUI URBAN CETATUIA,  studiu realizat în baza soluției câștigătoare a concursului internațional de soluții “ Cetățuia Hill – International Design Competition / Amenajare Cetățuia”.

Prin intermediul Centrului de Inovare și Imaginație Civică , primaria Municipiului Cluj-Napoca organizează o dezbatere publică online joi, 5 noiembrie 2020, începând cu ora 17.00, tema acesteia fiind „Amenajare Cetățuie”. Dezbaterea vor fi transmisă live pe paginile de Facebook CIIC – Centrul de Inovare și Imaginație Civică și Municipiul Cluj-Napoca.

Pentru înscrierea la cuvânt, cei interesați sunt rugați să adreseze o solicitare în opțiunea ”mesaj” a paginii CIIC – Centrul de Inovare și Imaginație Civică pentru a putea primi linkul de conectare în ziua dezbaterii și detalii cu privire la intervenție.


MASTERPLAN SOPOR –  PUZ preliminar 15 iulie 2020:

Primăria municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea publicului Masterplan Sopor (PUZ preliminar), studiu realizat în baza soluției câștigătoare a concursului internațional de soluții pentru „Plan Urbanistic Zonal Sopor – Masterplan -Cluj-Napoca 2019”. Datorită complexității și impactului P.U.Z., se va organiza și o dezbatere publică pe tema MASTERPLAN SOPOR, în principiu în septembrie/octombrie, la o dată ce va fi comunicată ulterior.

Plan de situație existent                                        Plan proprietate asupra terenurilor și proprietate juridică a terenurilor

Plan etape de implementare                                Plan reglementări urbanistice – UTR

Plan mobilare urbanistică                                     Plan reglementări urbanistice – zonificare funcțională

Plan tramă stradală propusă                                 Profile propuse

Principii generale de organizare                          Detalieri zone

Memoriu general


PLAN URBANISTIC ZONAL – Calea Mănăștur-Calea Moților- str. Uzinei Electrice – str. Mărginașă


19.06.2024 Municipiul Cluj-Napoca publică pentru informarea și consultarea populației propunerea preliminară pentru PUZ dezvoltare zona cu functiuni mixte Bd Muncii nr 197

În perioada 19 iunie – 3 iulie 2024 publicul este invitat să transmită propuneri și observații cu privire la propunerea PUZ pe adresa de mail registratura@primariaclujnapoca.ro sau la registratura primăriei, Calea Moților nr. 3


13.06.2024 Municipiul Cluj-Napoca publică pentru informarea și consultarea populației propunerea preliminară pentru PUZ de urbanizare str. Remenyik Sandor f.n

În perioada 11 – 25 iunie 2024 publicul este invitat să transmită propuneri și observații cu privire la propunerea PUZ pe adresa de mail registratura@primariaclujnapoca.ro sau la registratura primăriei, Calea Moților nr. 3


11.06.2024 Municipiul Cluj-Napoca publică pentru informarea și consultarea populației propunerea preliminară pentru PUZ – urbanizare – str Vânătorului – str Rarău

În perioada 11 – 25 iunie 2024 publicul este invitat să transmită propuneri și observații cu privire la propunerea PUZ pe adresa de mail registratura@primariaclujnapoca.ro sau la registratura primăriei, Calea Moților nr. 3


28.05.2024 Municipiul Cluj-Napoca publică pentru informarea și consultarea populației propunerea preliminară pentru PUZ de urbanizare Bd Muncii sud

În perioada 28 mai – 11 iunie 2024 publicul este invitat să transmită propuneri și observații cu privire la propunerea PUZ pe adresa de mail registratura@primariaclujnapoca.ro sau la registratura primăriei, Calea Moților nr. 3


27.05.2024 Municipiul Cluj-Napoca publică pentru informarea și consultarea populației propunerea preliminară pentru PUZ Construire locuinte cu regim redus de înălțime – str. Silvaniei f.n

În perioada 27 mai – 10 iunie 2024 publicul este invitat să transmită propuneri și observații cu privire la propunerea PUZ pe adresa de mail registratura@primariaclujnapoca.ro sau la registratura primăriei, Calea Moților nr. 3


23.05.2024 Municipiul Cluj-Napoca publică pentru informarea și consultarea populației propunerea preliminară pentru PUZ restructurare urbană, str. General Traian Moșoiu nr. 62-64

În perioada 23 mai – 6 iunie 2024 publicul este invitat să transmită propuneri și observații cu privire la propunerea PUZ pe adresa de mail registratura@primariaclujnapoca.ro sau la registratura primăriei, Calea Moților nr. 3


22.05.2024 Municipiul Cluj-Napoca publică pentru informarea și consultarea populației propunerea preliminară pentru PUZ corectare limită UTR și construire imobil locuințe colective, str Mărișel nr. 3- aleea Negoiu 

În perioada 22 mai – 5 iunie 2024 publicul este invitat să transmită propuneri și observații cu privire la propunerea PUZ pe adresa de mail registratura@primariaclujnapoca.ro sau la registratura primăriei, Calea Moților nr. 3


22.04.2024 Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea publicului propunerea preliminară Plan Urbanistic Zonal – dezvoltare facilitati dedicate agrementului pentru public – drumul Sf Ion

În perioada 22 – 7 mai 2024, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ, pe adresa de e mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


22.04.2024 Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea publicului propunerea preliminară Plan Urbanistic Zonal – Construire locuințe cu regim redus de înălțime – str. Tudor Mușatescu-str. Mihai Românul, beneficiar: Bujor Cristian-Titus

În perioada 22 – 7 mai 2024, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ, pe adresa de e mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


15.04.2024: Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea publicului propunerea preliminară Plan Urbanistic Zonal de urbanizare – locuințe cu regim redus de înălțime – str Valter Mărăcineanu nord

În perioada 15-29 aprilie 2024, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ, pe adresa de e mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


15.04.2024: Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea publicului propunerea preliminară Plan Urbanistic Zonal de restructurare urbană – str. Scorțarilor S.C. Digger Contractors S.R.L.

În perioada 15-29 aprilie 2024, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ, pe adresa de e mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


10.04.2024: Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea publicului propunerea preliminară PUZ corectare limită UTR, parcelare și construire locuințe cu regim redus de înălțime, str. Uliului – nord

În perioada 10- 25 aprilie 2024, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ, pe adresa de e mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


09.04.2024: Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea publicului propunerea preliminară PUZ de urbanizare, str. Arțarului – sud

În perioada 9- 24 aprilie 2024, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ, pe adresa de e mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


02.04.2024: Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea publicului propunerea preliminară PUZ Dezvoltare subzonă de activități economice str Fabricii de Zahăr nr 166

În perioada 2- 16 aprilie 2024, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


28.03.2024: Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea publicului propunerea preliminară PUZ Dezvoltare zona activități economice Centura Ocolitoare N-E-latura sudică

În perioada 28 martie – 11 aprilie 2024, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


27.03.2024: Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea publicului propunerea preliminară PUZ restructurare urbana str Vrancea nr 24 – str Razboieni

În perioada 27 martie – 10 aprilie 2024, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


27.03.2024: Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea publicului propunerea preliminară PUZ construire locuinte cu regim redus de inaltime str. Pluto nr 10-16

În perioada 27 martie – 10 aprilie 2024, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


26.03.2024: Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea publicului propunerea preliminară PUZ dezvoltare facilități dedicate agrementului pentru public Drumul Sf Ioan 109

În perioada 26 martie – 9 aprilie 2024, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


22.03.2024: Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea publicului propunerea preliminară PUZ de urbanizare str Semenicului – Piata Fraternității

În perioada 22 martie – 5 aprilie 2024, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

Se prelungește perioada în care pot fi transmise propuneri/observații până în 19 aprilie 2024.


21.03.2024: Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea publicului propunerea preliminară PUZ de urbanizare str Fagetului-vest

În perioada 21 martie – 4 aprilie 2024, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


18.03.2024: Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea publicului propunerea preliminară PUZ – zonă de locuințe cu regim redus de înălțime, str. Sfânta Vineri nr. 1

În perioada 18 – 29 martie 2024, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


14.03.2024: Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea publicului propunerea preliminară PUZ restructurare urbana – str Tudor Vladimirescu nr 2-4

În perioada 13 – 28 martie 2024, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


12.03.2024: Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea publicului propunerea preliminară PUZ de urbanizare Calea Turzii nr 235-237

În perioada 12 – 27 martie 2024, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


06.03.2024: Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea publicului propunerea preliminară PUZCP – dezvoltare zonă rezidențială, str. Louis Pasteur nr. 43-49

În perioada 6 – 21 martie 2024, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


06.03.2024: Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea publicului propunerea preliminară PUZ instituire subzona de activități economice cu caracter terțiar în zonă de activități economice cu caracter industrial-Calea Baciului nr2-4

În perioada 6 – 21 martie 2024, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


05.03.2024: Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea publicului propunerea preliminară PUZ de urbanizare str Stefan Cicio Pop

În perioada 5 – 20 martie 2024, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


22.02.2024: Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea publicului propunerea preliminară PUZCP str Portelanului str Tabacarilor

În perioada 22 februarie – 8 martie 2024, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

Se prelungește perioada în care pot fi transmise propuneri/observații până în 19 aprilie 2024


20.02.2024: Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea publicului propunerea preliminară PUZ str. Dostoievski nr. 18-22

În perioada 20 februarie – 6 martie 2024, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


12.02.2024: Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea publicului propunerea preliminară PUZ de urbanizare str Eugen Ionesco vest

În perioada 12 – 27 februarie 2024, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


7.02.2024: Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea publicului propunerea preliminară PUZ dezvoltare zona rezidentiala str Colinei nr 8

În perioada 7 – 21 februarie 2024, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


29.01.2024: Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea publicului propunerea preliminară PUZ dezvoltare zona dedicata activitatilor de agrement Drumul Sf Ion – vest

În perioada 29 ianuarie – 10 februarie 2024, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


29.01.2024: Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea publicului propunerea preliminară PUZ corectare limită între U.T.R. ULc și U.T.R. Lip, construire locuință cu regim redus de înălțime, str. Galați

În perioada 29 ianuarie – 10 februarie 2024, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


25.01.2024: Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea publicului propunerea preliminară PUZ de restructurare urbană strada Campina nr 51-53

În perioada 25 ianuarie-8 februarie 2024, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


25.01.2024: Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea publicului propunerea preliminară PUZ de urbanizare str Campului sud

În perioada 25 ianuarie-8 februarie 2024, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


25.01.2024: Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea publicului propunerea preliminară PUZ dezvoltare zona economică Calea Turzii nr. 186

În perioada 25 ianuarie-8 februarie 2024, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


22.01.2024: Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea publicului propunerea preliminară PUZ instituire subzonă de activități economice cu caracter terțiar, str. Observatorului nr. 72-72A

În perioada 22 ianuarie-5 februarie 2024, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


17.01.2024: Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea publicului propunerea preliminară PUZ parcelare si construire locuinte str. Spicului – str. Constantin Brailoiu

În perioada 17-31 ianuarie 2024, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


12.01.2024: Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea publicului propunerea preliminară PUZ de urbanizare Bd Muncii- str. H. Berlioz V

În perioada 12-26 ianuarie 2024, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


12.01.2024: Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea publicului propunerea preliminară PUZ parcelare si construire locuinte cu regim redus de inaltime str Becas 32-34

În perioada 12-26 ianuarie 2024, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


10.01.2024: Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea publicului propunerea preliminară PUZ – de urbanizare – str. Buna Ziua – latura sudică

În perioada 10-24 ianuarie 2024, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


08.12.2023: Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea publicului propunerea preliminară PUZ restructurare urbana str Fabricii nr.90-92-94

În perioada 8-21 decembrie 2023, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


23.11.2023: Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea publicului propunerea preliminară PUZ de urbanizare – Parc industrial Est

În perioada 23 noiembrie 8 decembrie 2023, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


23.11.2023: Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea publicului propunerea preliminară PUZ construire locuinte cu regim redus de inaltime str M Romanul nr 54-58

În perioada 23 noiembrie 8 decembrie 2023, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


23.11.2023: Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea publicului propunerea preliminară PUZ Episcop Marton Aron – latura sudică

În perioada 23 noiembrie 8 decembrie 2023, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


16.11.2023: Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea publicului propunerea preliminară PUZ de urbanizare str Vasile Velican

În perioada 16 – 30 noiembrie 2023, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


13.11.2023: Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea publicului propunerea preliminară PUZ Instituire S_Et str Borhanciului nord

În perioada 13 – 24 noiembrie 2023, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


2.11.2023: Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea publicului propunerea preliminară PUZ parcelare si construire locuinte cu regim redus de inaltime, str Grigore Moisil-vest

În perioada 2 – 16 noiembrie 2023, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


24.10.2023: Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea publicului propunerea preliminară PUZ – Dezvoltare zona economică – Calea Turzii nr. 192

În perioada 24 octombrie – 7 noiembrie 2023, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


20.10.2023: Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea publicului propunerea preliminară P.U.Z. – construire imobil locuință semi-colectivă cu două unități locative Cluj-Napoca, str. Regina Maria nr.11

În perioada 20 octombrie – 3 noiembrie 2023, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


18.10.2023: Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea publicului propunerea preliminară P.U.Z. parcelare și construire locuință cu regim redus de înălțime, str. Kos Karoly sud

În perioada 18 octombrie -1 noiembrie 2023, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


16.10.2023: Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea publicului propunerea preliminară P.U.Z. parcelare și construire locuințe cu regim redus de înălțime, strada D. D. Roșca – est

În perioada 16-30 octombrie 2023, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


09.10.2023: Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea publicului propunerea preliminară P.U.Z. – instituire subzonă de activități sportive și activități economice cu caracter terțiar, str. Ștefan Pașcu – est

În perioada 9-24 octombrie 2023, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


02.10.2023: Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea publicului propunerea preliminară P.U.Z. instituire subzona de activitati eco str Romulus Vuia 227

În perioada 2 – 16 octombrie 2023, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


29.09.2023: Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea publicului propunerea preliminară P.U.Z.construire locuințe unifamiliale cu regim redus de înălțime, str. Antonin Ciolan 

În perioada 29 septembrie –  13 octombrie 2023, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


15.09.2023: Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea publicului propunerea preliminară P.U.Z. instituire subzonă de servicii publice și de interes public în zonă rezidențială, strada Oltului, nr. 81 :

În perioada  15 –  30 septembrie 2023, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


14.09.2023: Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea publicului propunerea preliminară PUZ de urbanizare str Silvaniei nord:

În perioada  14 –  29 septembrie 2023, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


14.09.2023: Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea publicului propunerea preliminară PUZ parcelare si construire locuinte cu regim redus de inaltime str Campului nr 135:

În perioada  14 –  29 septembrie 2023, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


14.09.2023: Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea publicului propunerea preliminară PUZ de urbanizare Bdul Muncii – str Dumitru Georgescu Kiriac:

În perioada  14 –  29 septembrie 2023, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


31.08.2023: Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea publicului propunerea preliminară PUZ construire locuințe cu regim redus de înălțime, str. Mihai Românul nord:

În perioada  31  august – 14 septembrie 2023, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


25.08.2023: Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea publicului propunerea preliminară PUZ instituire subzonă de instituții și servicii publice și de interes public cu regim redus de înălțime, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 31:

În perioada  25  august – 8 septembrie 2023, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


25.08.2023: Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea publicului propunerea preliminară PUZ de dezvoltare rezidențială (locuințe cu regim redus de înălțime), strada Colinei nr. 8:

În perioada  25  august – 8 septembrie 2023, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

Sesizări/obiecțiuni

Răspunsuri la sesizări/obiecțiuni


25.08.2023: Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea publicului propunerea preliminară PUZ de restructurare urbană (platforma industrială Sanex) str. Plevnei sud:

În perioada  25  august – 8 septembrie 2023, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


23.08.2023: Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea publicului propunerea preliminară PUZ – Parcelare și construire locuințe cu regim redus de înălțime – str. Spicului – str. C-tin Brăiloiu

În perioada  23  august – 7 septembrie 2023, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


11.08.2023: Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea publicului propunerea preliminară PUZ de urbanizare dezvoltare ansamblu mixt – bvd Muncii sud:

În perioada  11 – 28  august 2023, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


11.08.2023: Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea publicului propunerea preliminară PUZ instituire subzonă de activități economice cu caracter terțiar – str Grigore Moisil nr 1:

În perioada  11 – 28  august 2023, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


21.07.2023: Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea publicului propunerea preliminară PUZ dezvoltare zonă cu caracter mixt str. Plvenei nr. 117 – str. Beiușului 9-11:

În perioada 21 iulie  – 7  august 2023, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ, pe adresa de e-mail:registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


20.07.2023: Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea publicului propunerea preliminară PUZ – de urbanizare – str. Măceșului

În perioada 20 iulie  – 4 august 2023, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ, pe adresa de e-mail:registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


17.07.2023: Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea publicului propunerea preliminară PUZ de urbanizare str Eugen Ionesco est

În perioada  17 – 31 iulie 2023, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ, pe adresa de e-mail:registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


17.07.2023: Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea publicului propunerea preliminară PUZ parcelare si construire locuinte individuale cu regim redus de inaltime, str Liviu Rusu-str Prof Nicolae Margineanu

În perioada  17 – 31 iulie 2023, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ, pe adresa de e-mail:registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


20.06.2023: Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea publicului propunerea preliminară PUZ construire locuințe cu regim redus de înălțime, Aleea Teiuș – nord

În perioada  20 iunie – 4 iulie 2023, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ, pe adresa de e-mail:registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


12.06.2023: Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea publicului propunerea preliminară PUZ de urbanizare str. Câmpului – est

În perioada  12-27 iunie 2023, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ, pe adresa de e-mail:registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


31.05.2023: Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea publicului propunerea preliminară PUZ dezvoltare zona economica Calea Turzii nr 186

În perioada31 mai- 16 iunie 2023, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ, pe adresa de e-mail:registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


26.05.2023: Municipiul Cluj-Napoca publică spre informarea și consultarea populației propunerea Plan Urbanistic Zonal – str. Miko Imbre nr. 12

În perioada 26 mai- 9 iunie 2023, publicul interesat are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii și observații cu privire la propunerea PUZ pe adresa de mail registratura@primariaclujnapoca.ro sau la registratura primariei, Calea Moților nr.7.


26.05.2023: Municipiul Cluj-Napoca publică spre informarea și consultarea populației propunerea PUZ  construire locuinte cu regim redus de înălțime, str. Mihai Romanul nr.54-58

În perioada 26 mai- 9 iunie 2023, publicul interesat are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii și observații cu privire la propunerea PUZ pe adresa de mail registratura@primariaclujnapoca.ro sau la registratura primariei, Calea Moților nr.7.


19.05.2023: Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea publicului propunerea preliminară PUZ  de urbanizare strada Borhanciului est

În perioada 19 mai- 2 iunie 2023, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ, pe adresa de e-mail:registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


19.05.2023: Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea publicului propunerea preliminară PUZ  de urbanizare strada Râului nord

În perioada 19 mai- 2 iunie 2023, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ, pe adresa de e-mail:registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


16.05.2023: Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea publicului propunerea preliminară PUZ – construire imobile de locuințe colective mici str. Mărișel nr. 1

În perioada 16- 30 mai 2023, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ, pe adresa de e-mail:registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


15.05.2023: Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea publicului propunerea preliminară PUZ – instituire subzona de instituţii şi servicii publice şi de interes public, în zonă de locuințe cu regim redus de înălțime Str. Mircea Eliade nr. 37

În perioada 15- 29 mai 2023, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ, pe adresa de e-mail:registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


11.05.2023: Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea publicului propunerea preliminară PUZ de urbanizare Ansamblu multifuncțional și instituții publice Bd. Muncii fn

În perioada 11- 25 mai 2023, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ, pe adresa de e-mail:registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


25.04.2023: Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea publicului propunerea preliminară PUZ de urbanizare str Râului nord

În perioada 25 aprilie – 9 mai 2023, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ, pe adresa de e-mail:registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


25.04.2023: Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea publicului propunerea preliminară PUZ privind extinderea centrului sportiv – TCI Social Club, strada Borhanciului nr. 76F

În perioada 25 aprilie – 9 mai 2023, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ, pe adresa de e-mail:registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


5.04.2023: Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea publicului propunerea preliminară PUZ de restructurare urbana (platforma industriala Carbochim) p-ța 1 Mai-str Portelanului

În perioada 21 martie – 4 aprilie 2023, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ, pe adresa de e-mail:registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


20.03.2023: Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea publicului propunerea preliminară P.U.Z. parcelare si construire locuinte cu regim redus de inaltime – str Remenyik Sandor – est

În perioada 21 martie – 4 aprilie 2023, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ, pe adresa de e-mail:registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


07.03.2023: Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea publicului propunerea revizuită PUZ de urbanizare str. Dianei.

Documentatia PUZ a fost supusa consultarii publice in perioada 3-17 ianuarie 2023.


07.03.2023: Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea și consultarea publicului propunerea preliminară PUZ devoltare zonă economică – Calea Turzii nr. 192.

În perioada 7-21 martie 2023, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ, pe adresa de e-mail:registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


02.03.2023:  Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea și consultarea publicului  propunerea preliminară PUZ de instituire subzona S_Et in UTR Lip

În perioada 2 – 16 martie 2023, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


08.02.2023:  Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea și consultarea publicului  propunerea preliminară PUZ de urbanizare str Bicaz – nord

În perioada 8-22 februarie 2023, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


07.02.2023:  Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea și consultarea publicului  propunerea preliminară PUZ de urbanizare str Carierei – nord

În perioada 7-21 februarie 2023, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


06.02.2023:  Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea și consultarea publicului  propunerea preliminară PUZ instituire subzonă verde cu rol de agrement – Drumul Sfântul Ion 

În perioada 6-20 februarie 2023, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


02.02.2023:  Primăria Municipiului Cluj-Napoca publică spre informarea și consultarea publicului  propunerea preliminară PUZ de urbanizare strada Bună Ziua – latura sudică

În perioada 2-16 februarie 2023, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 3-17 ianuarie 2023, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare str Nordului – vest, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 3-17 ianuarie 2023, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare str. Dianei, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 29 decembrie 2022 – 12 ianuarie 2023, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ  Parcelare și construire locuințe cu regim redus de înălțime, str. Mediaș -nord, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 28 decembrie 2022 – 11 ianuarie 2023, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ INSTITUIRE SUBZONĂ SERVICII PUBLICE ȘI DE INTERES PUBLIC ÎN ZONĂ DE ACTIVITĂȚI ECONOMICE CU CARACTER TERȚIAR, B-DUL MUNCII NR. 86-90, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 27 decembrie 2022 – 10 ianuarie 2023, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ Instituire subzona de activitati economice cu caracter tertiar in zona cu carcter rezidentiar str Sarmisegetuza nr 11-13, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 16 -31 decembrie 2022, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația P.U.Z instituire subzonă de instituții și servicii publice, subzonă de activități economice cu carcater terțiar și subzonă verde cu acces public nelimitat în zonă de locuințe colective – str. Bună Ziua nord, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 16 -31 decembrie 2022, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ instituire subzonă de instituții și servicii publice, subzonă de activități economice cu caracater terțiar și subzonă verde cu acces public nelimitat în zonă de locuințe colective –str. Bună Ziua nord”,  pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

În perioada 9 -23 decembrie 2022, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ dezvoltare subzonă de activități economice cu caracter terțiar, Aleea Stadionului nr. 1 pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 9 -23 decembrie 2022, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de parcelare și construire locuințe cu regim redus de înălțime, str. Căpitan Grigore Ignat nr. 16-16A pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 28 noiembrie – 15 decembrie 2022, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare – str. Bicaz – nord pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 23 noiembrie – 8 decembrie 2022, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare strada Bicaz-sud pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 4 -18 noiembrie 2022, publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare strada Ciucea – aleea Lipova pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

În perioada 18 octombrie – 1 noiembrie 2022 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ dezvoltare zonă economică – depozit și birouri, str. Oașului pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 4-19 octombrie 2022 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare str Bicaz- Sud pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 31 august – 15 septembrie 2022 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ instituire subzonă de activități economice, str. Borhanciului nr. 67F pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 24 august – 7 septembrie 2022 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare str Eugen Ionesco – str Carierei, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 20 iulie – 4 august 2022 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare strada Fagetului – strada Eugen Ionesco, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 12- 26 iulie 2022 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ construire locuinte cu regim redus de inaltime strada, Valea Chintaului – est, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 7 – 22 iulie 2022 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ instituire subzonă de instituții și servicii publice și de subzonă verde în zonă de locuințe cu regim redus de înălțime, Romul Ladea sud, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 6 – 21 iulie 2022 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare Viile Nădășel – Dealul Steluta pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada  6 – 21 iulie 2022 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ dezvoltare zona de activitati economice cu caracter industrial str Triajului sud pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 6 – 21 iulie 2022 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ – construire locuinte cu regim redus de inaltime str. Voronet nr.9-11 pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 17 iunie – 4 iulie 2022 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ dezvoltare zona de activitati economice cu caracter industrial str Triajului sud pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 10 – 27 iunie 2022 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ dezvoltare zona de activitati economice cu caracter comercial(restructurare unitate economica LIDL) str Buna Ziua nr 57 pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 15 – 29 aprilie 2022 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ restructurare urbana – str. Oasului (frontul sudic) pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 15 – 29 aprilie 2022 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ parcelare și construire locuinte unifamliale, str Liviu Rusu – str Sfânta Maria pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 12 – 27 aprilie 2022 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ zona de locuinte cu regim redus de inaltime – str Eugen Ionesco latura estica pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 30 martie – 14 aprilie 2022 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ Drumul Sf.Ion  pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 10-24 martie 2022 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ dezvoltare facilități dedicate agrementului pentru public str. Făgetului 33B  pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 10-24 martie 2022 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația  PUZ de urbanizare str. Valter Maracineanu nord  pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 9-23 martie 2022 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ str. Mihai Romanul  pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 8-21 februarie 2022 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ Construire loc unifamiliale str Antoniu Ciolan  pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 3-18 februarie 2022 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ instituire subzona de instituții si servicii de interes public Calea Moților nr. 23  pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

Răspuns la obiecțiuni


În perioada 12-26 ianuarie 2022 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ corectare lim UTR Liu si UTR LcA str Pasteur 34-36  pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada  21 decembrie 2021 – 4 ianuarie 2022 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația ELABORARE P.U.Z. ÎN VEDEREA PARCELĂRII Pop Buia Pavel – str. Odobești, nr. FN, mun. Cluj Napoca, jud. CLUJ  pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada  21 decembrie 2021 – 4 ianuarie 2022 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL USWIM EVERY DAY SRL – str. Făgetului f.n  pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada  25 noiembrie – 13 decembrie 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ imobil mixt -Ghise Dumitru -Pritax Invest SRL str. Frunzisului – str. Observatorului 133  pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada  10- 24 noiembrie 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ instituire subzona S_Et, str. Rodnei nr 3-7  pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada  4 – 17 noiembrie 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ construire hala depozitare, producție și spațiu administrativ, reconversie funcțională construcții str. Cheile Baciului nr.4  pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada  3 – 16 noiembrie 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ Parc Industrial Est  pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 27  octombrie – 11 noiembrie 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ pentru corectare limita UTr ULid si UTR Lid Colonia Faget nr 2A  pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

Cei care au primit notificări scrise au la dispoziție un termen de maxim 15 zile de la data comunicării pentru a depune sugestii/propuneri/observații cu privire la propunerea PUZ.


În perioada 13 – 28 octombrie 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ parcelare si construire locuințe semicolective, str. Gr. Moisil nr. 37-37A-37B-37C  pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

Cei care au primit notificări scrise au la dispoziție un termen de maxim 15 zile de la data comunicării pentru a depune sugestii/propuneri/observații cu privire la propunerea PUZ.


În perioada 13 – 28 octombrie 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare Drumul Sf Ioan-str Colonia Faget  pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

Cei care au primit notificări scrise au la dispoziție un termen de maxim 15 zile de la data comunicării pentru a depune sugestii/propuneri/observații cu privire la propunerea PUZ.


În perioada 12 – 27 octombrie 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare str Bicaz-Sud  pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

Cei care au primit notificări scrise au la dispoziție un termen de maxim 15 zile de la data comunicării pentru a depune sugestii/propuneri/observații cu privire la propunerea PUZ.


În perioada 28 septembrie – 12 octombrie 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația Elaborare PUZ de restructurare urbană str. Oașului nr. 27  pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

Cei care au primit notificări scrise au la dispoziție un termen de maxim 15 zile de la data comunicării pentru a depune sugestii/propuneri/observații cu privire la propunerea PUZ.


În perioada 28 septembrie – 12 octombrie 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația Elaborare PUZ de parcelare Str. Theodor Pallady, F.N  pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

Cei care au primit notificări scrise au la dispoziție un termen de maxim 15 zile de la data comunicării pentru a depune sugestii/propuneri/observații cu privire la propunerea PUZ.


În perioada 21 septembrie – 5 octombrie 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ dezvoltare zona rezidențială str. Galaction Liviu Munteanu est  pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

Cei care au primit notificări scrise au la dispoziție un termen de maxim 15 zile de la data comunicării pentru a depune sugestii/propuneri/observații cu privire la propunerea PUZ.


În perioada 17 – 30 septembrie 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ Subzona de instituții si servicii publice si de interes public, în zona de locuințe cu regim redus de înălțime str. Busuiocului nr 58  pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

Cei care au primit notificări scrise au la dispoziție un termen de maxim 15 zile de la data comunicării pentru a depune sugestii/propuneri/observații cu privire la propunerea PUZ.


În perioada 1 – 15 septembrie 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația  PUZ de urbanizare str. Borhanci  pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

Cei care au primit notificări scrise au la dispoziție un termen de maxim 15 zile de la data comunicării pentru a depune sugestii/propuneri/observații cu privire la propunerea PUZ.


În perioada 1- 15 septembrie 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația  PUZ ansamblu cu funcțiuni mixte str. Vidrei, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

Cei care au primit notificări scrise au la dispoziție un termen de maxim 15 zile de la data comunicării pentru a depune sugestii/propuneri/observații cu privire la propunerea PUZ.


În perioada 30 august – 13 septembrie 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația  PUZ corecție limită UTR str. Onisifor Ghibu nr. 25A, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

Cei care au primit notificări scrise au la dispoziție un termen de maxim 15 zile de la data comunicării pentru a depune sugestii/propuneri/observații cu privire la propunerea PUZ.


În perioada 26 august – 9 septembrie 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare – zona Viile Nădășel – Dealul Steluța, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

Cei care au primit notificări scrise au la dispoziție un termen de maxim 15 zile de la data comunicării pentru a depune sugestii/propuneri/observații cu privire la propunerea PUZ


În perioada 12 – 26 august 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația  PUZ dezvoltare ansamblu mixt str. Porțelanului – str. Tăbăcarilor, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

Cei care au primit notificări scrise au la dispoziție un termen de maxim 15 zile de la data comunicării pentru a depune sugestii/propuneri/observații cu privire la propunerea PUZ


În perioada 09 – 23 august 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ instituire subzona de servicii de interes public in zona rezidențială, str. Stupilor FN, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

Cei care au primit notificări scrise au la dispoziție un termen de maxim 15 zile de la data comunicării pentru a depune sugestii/propuneri/observații cu privire la propunerea PUZ


În perioada 20 iulie – 4 august 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ instituire subzona de activități economice in zona cu caracter rezidențial str. Becaș str. Fagului, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

În perioada 20 iulie – 4 august 2021 nu s-au înregistrat propuneri/observații din partea publicului


În perioada 20 iulie – 4 august 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ corectare limită între UTR Liu și UTR str. Donath, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

12 august 2021 – Propuneri/observații din partea publicului înregistrate în perioada 20 iulie – 4 august


În perioada 16 iulie – 2 august 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ parcelare si construire locuințe cu regim redus de înălțime str Alexandru Odobescu – est, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

În perioada 16 iulie – 2 august 2021 nu s-au înregistrat propuneri/observații din partea publicului


În perioada 15-30 iulie 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ instituire subzona de instituții și servicii publice, subzona de activități economice cu caracter terțiar si subzona verde cu acces public limitat – str. Buna Ziua, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

12 august 2021 – Propuneri/observații din partea publicului înregistrate în perioada 15 – 30 iulie 2021


În perioada 15-30 iulie 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ dezvoltare zona de locuințe cu regim redus de înălțime str. Episcop Marton Aron – latura sudică, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

Cei care au primit notificări scrise au la dispoziție un termen de maxim 15 zile de la data comunicării pentru a depune sugestii/propuneri/observații cu privire la propunerea PUZ

În perioada 15-30 iulie 2021 nu s-au înregistrat propuneri/observații din partea publicului


În perioada 15-30 iulie 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de restructurare str Septimiu Mureșanu nr 2-7, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

Cei care au primit notificări scrise au la dispoziție un termen de maxim 15 zile de la data comunicării pentru a depune sugestii/propuneri/observații cu privire la propunerea PUZ

12 august 2021 – Propuneri/observații din partea publicului înregistrate în perioada 15 – 20 iulie 2021


În perioada 12-27 iulie 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de restructurare str Calea Baciului nr 38 – str. Ileana Cosânziana nr 2, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

În perioada 12-27 iulie 2021 nu s-au înregistrat propuneri/observații din partea publicului


În perioada 6-21 iulie 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare str Raului-nord, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

În perioada 12-27 iulie 2021 nu s-au înregistrat propuneri/observații din partea publicului


În perioada 1 – 14 iulie 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ instituire subzona de activități economice cu caracter terțiar Bd 1Decembrie 1918 nr 15, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

În perioada 1-14 iulie 2021 nu s-au înregistrat propuneri/observații din partea publicului


În perioada 11 – 25 iunie 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ dezvoltare centru de agrement drumul Sf. Ion, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

În perioada 11 – 25 iunie 2021 nu s-au înregistrat propuneri/observații din partea publicului


În perioada 2 iunie – 16 iunie 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ – parcelare și construire parc științific Tetapolis, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

În perioada 2 – 16 iunie 2021 nu s-au înregistrat propuneri/observații din partea publicului


În perioada 18 mai – 2 iunie 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare strada Nordului – vest, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

Cei care au primit notificări scrise au la dispoziție un termen de maxim 15 zile de la data comunicării pentru a depune sugestii/propuneri/observații cu privire la propunerea PUZ.

În perioada 18 mai – 2 iunie 2021 nu s-au înregistrat propuneri/observații din partea publicului


În perioada 13 – 27 mai 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare str. Bicaz , pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

31 mai 2021: În perioada 13 mai – 27 mai 2021 nu s-au înregistrat propuneri/observații din partea publicului.


În perioada 13 – 27 mai 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ dezvoltare zona de locuințe colective cu funcțiuni terțiare la parter str. Observator nr.133 , pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

Cei care au primit notificări scrise au la dispoziție un termen de maxim 15 zile de la data comunicării pentru a depune sugestii/propuneri/observații cu privire la propunerea PUZ.

12 august 2021 – Propuneri/observații din partea publicului înregistrate în perioada 13 – 27 mai 2021

12 august 2021 – Răspunsul beneficiarului/proiectantului la propuneri/sesizări


În perioada 04 – 19 mai 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de restructurare urbana, str. Tudor Vladimirescu sud , pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

25 mai 2021:  Propuneri/observații din partea publicului înregistrate în perioada 4-19 mai.

12 august 2021 – Răspunsul beneficiarului/proiectantului la propuneri/sesizări


În perioada 26 aprilie – 12 mai 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare etapa I str. Colonia Breaza , pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

17 mai 2021: În perioada 26 aprilie – 12 mai 2021 nu s-au înregistrat propuneri/observații din partea publicului.


În perioada 26 aprilie – 12 mai 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare str. Romul Ladea – str. Nordului, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

14 mai 2021: În perioada 26 aprilie – 12 mai 2021 nu s-au înregistrat propuneri/observații din partea publicului.


În perioada 26 aprilie – 12 mai 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare str. Făgetului – vest, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

17 mai 2021:  Propuneri/observații din partea publicului înregistrate în perioada 26 aprilie – 12 mai.

25 mai 2021: Răspunsul beneficiarului/proiectantului la propuneri/solicitări.

31 mai 2021: Răspunsul beneficiarului/proiectantului la propuneri/solicitări.

NOTA : Documentatiile PUZ aflate in faza de elaborare a propunerii se publica la sectiunea Locuire/Strategii urbane/ Informarea si consultarea publicului, in timp ce documentatiile PUZ avizate, aflate la faza de aprobare in Consiliul Local se publica la sectiunea Comunitate/Cetateni/Dezbateri publice. In sesizarile primite s-a facut referire la sectiunea Cetateni/Dezbateri publice, unde se publica proiectele de hotarare, nu propunerea preliminara PUZ. La data afisarii panoului pe amplasament, documentatia PUZ s-a afisat pe site-ul primariei in cadrul prezentei sectiuni.


În perioada 26 aprilie – 12 mai 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ dezvoltare ansamblu mixt str. Bună Ziua -nord, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

14 mai 2021:  Propuneri/observații din partea publicului înregistrate în perioada 26 aprilie – 12 mai (I)  

19 mai 2021: Răspunsul beneficiarului/proiectantului la propuneri/solicitări. (I)  

(II)


În perioada 26 aprilie – 12 mai 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația  PUZ dezvoltare ansamblu mixt str. Porțelanului – str. Tăbăcarilor, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

Cei care au primit notificări scrise au la dispoziție un termen de maxim 15 zile de la data comunicării pentru a depune sugestii/propuneri/observații cu privire la propunerea PUZ.

14 mai 2021: În perioada 26 aprilie – 12 mai 2021 nu s-au înregistrat propuneri/observații din partea publicului.

31 mai 2021: Propuneri/sugestii/observatii primite in urma notificarilor scrise.


În perioada 21 aprilie – 6 mai 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ parcelare și construire locuințe str. Câmpului nr 161, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 20 aprilie – 5 mai 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația  PUZ de restructurare str. Dorobanților 114-118, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 20 aprilie – 5 mai 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare str. Lipova, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 12 – 23 aprilie 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ– amenajare ansamblul Clinicilor universitare și dezvoltare Centru Intregrat de Transplant, str. Clinicilor – str. Victor Babeș, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 29 martie – 13 aprilie 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ Parcelare si construire locuinte familiale str Cezar Bolliac, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 22 martie – 6 aprilie 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de restructurare str. Oasului 27, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 15 – 30 martie 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare str. Colonia Sopor, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada  11 – 26 martie 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare, str. Luminii-str. Eugen Ionesco, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada  8 – 22 martie 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de parcelare str. Oașului 357, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada  3 – 18 martie 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare – str. Nordului, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada  23  februarie – 10 martie 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația Plan urbanistic zonal str Borhanciului, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada  23  februarie – 10 martie 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ parcelare și corectare limita UTR str. Voievod Gelu, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada  10 – 25  februarie 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația P.U.Z. parcelare și construire locuințe familiale str Câmpului nr 161, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 25 ianuarie – 5 februarie 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare parcelare și construire locuințe Colonia Breaza latura sudică, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 20 ianuarie – 3 februarie 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ construire locuințe unifamiliale și semicolective str. Măcesului, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 12 – 26 ianuarie 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ ansamblu de locuințe, str Vânătorului-Rahovei, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 31 decembrie 2020 – 14 ianuarie 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ ansamblu locuințe unifamiliale str. Eclipsei fn, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 31 decembrie 2020 – 14 ianuarie 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare str. Odobești latura estică, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 31 decembrie 2020 – 14 ianuarie 2021 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare și parcelare str. Theodor Pallady, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 14-30 decembrie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ regenerare urbana – complex studențesc Observator, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 14-30 decembrie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare, str. Povârnișului latura estică, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 9– 24 decembrie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ schimbare incadrare functionala, str C. Brancusi 174-178, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 7 – 24 decembrie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ dezvoltare ansamblu mixt, str. Somesului- str. Lalelelor, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 7 – 21 decembrie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ instituire subzona S_Is, str. Uliului nr.124, UBB pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 7 – 21 decembrie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de parcelare și construire locuințe, Rahovei nr 38-40 pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


PERIOADA DE TRANSMITERE A PROPUNERILOR, SUGESTIILOR SAU OPINIILOR PE MARGINEA ACESTUI PROIECT SE PRELUNGEȘTE PÂNĂ ÎN 15 ianuarie 2021

În perioada 27 noiembrie – 17 decembrie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de restructurare Calea Dorobanților pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 25 noiembrie – 10 decembrie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ dezvoltare zona rezidențială str Gheorghe Bibescu pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 25 noiembrie – 31 decembrie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare strada Borhanciului Est pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 12 – 27 noiembrie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare str. Semenicului pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 12 – 27 noiembrie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare str. Lombului pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 22 octombrie – 5 noiembrie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare str Nordului vest pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 21 octombrie – 4 noiembrie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația  P PUZ de dezvoltare zona economica Frunzisului 78 pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 21 octombrie – 4 noiembrie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația  PUZ de urbanizare str. Dealul Fanatelor pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 1 octombrie 2020 – 12 octombrie publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare str. Simeria latura nordică pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 23 septembrie – 2 octombrie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ urbanizare și parcelare construire ansamblu mixt Bd. Muncii nr. 80 pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


PUZ dezvoltare zona rezidentiala str Breaza est –  Soluția modificată în urma ședinței C.T.A.T.U. din 07.07.2020:


În perioada 22 septembrie – 1 octombrie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ dezvoltare zonă rezidențială str Gheorghe Bibescu pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 22 septembrie – 1 octombrie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare str. Borhanci fn pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 22 septembrie – 1 octombrie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare str. Bicazului pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 22 septembrie – 1 octombrie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ Construire ansamblu mixt B-dul Muncii pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 22 septembrie – 1 octombrie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ dezvoltare zona rezidențială str Viile Nădășel- str Breaza pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

În perioada 22 septembrie – 1 octombrie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare str Nordului pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 22 septembrie – 1 octombrie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare str Nordului vest pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 22 septembrie – 1 octombrie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ Parcelare și construire locuințe str. Vânătorului pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 22 septembrie – 1 octombrie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ Ansamblu locuințe unifamiliale Aleea Eclipsei est, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 22 septembrie – 1 octombrie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare str. Eugen Ionesco – str. Făgetului, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


PLAN URBANISTIC ZONAL – Amenajarea ansamblului urban Cetățuia Cluj-Napoca

Primăria municipiului Cluj-Napoca supune consultării publice propunerea preliminară PUZ  – Amenajarea ansamblului urban Cetățuia Cluj-Napoca. În perioada 18 – 28 septembrie 2020 publicul interesat are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația supusă consultăriipe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

Proprietarii parcelelor afectate de propunerea preliminară PUZ vor primi notificări scrise. Data până la care aceștia pot depune observații cu privire la propunere este distinctă de cea menționată mai sus (se va preciza în notificarea transmisă).


P.U.Z dezvoltare ansamblu mixt str. Bună ziua , beneficiar Vita Vasile –  Soluția modificată în urma ședinței C.T.A.T.U. din 28.08.2020:


P.U.Z dezvoltare ansamblu mixt str. Bună ziua , beneficiar Vita Vasile –  Soluția modificată în urma ședinței C.T.A.T.U. din 30.07.2020, depusă în 20.08.2020:

Răspuns la obiecțiuni

Soluția inițială


În perioada 20 -30 august 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ dezvoltare zonă rezidențială str. Rozmarinului, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 20 -30 august 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare str. Colonia Sopor nr. 37G, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 19 -29 august 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ Corectare limita de U.T.R. intre U.T.R.- ULiu si U.T.R.- Liu str. Voievod Gelu, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 19 -29 august 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de restructurare urbană str. Fabricii de Chibrituri nr. 5-11 pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 18 -27 august 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ ansamblu multifuncțional str.  Fabricii de Zahăr nr. 107  pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 17 -26 august 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ dezvoltare zonă rezidențială str. Aurel Ghurghianu pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 21  31 iulie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ parcelare si construire locuinte familiale, str. Grigore Moisil vest pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 21  31 iulie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare, str. Borhanciului pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 21  31 iulie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare, str. Adjudului pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 21  31 iulie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUD etajare constructie existenta, Parcul feroviarilor nr. 19 pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 20  30 iulie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de restructurare urbană, str Traian nr. 40-46 pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

PERIOADA DE TRANSMITERE A PROPUNERILOR, SUGESTIILOR SAU OPINIILOR PE MARGINEA ACESTUI PROIECT SE PRELUNGEȘTE PÂNĂ ÎN 6 AUGUST 2020 


În perioada 13  23 iulie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ ansamblu mixt str. Bună ziua pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

PERIOADA DE TRANSMITERE A PROPUNERILOR, SUGESTIILOR SAU OPINIILOR PE MARGINEA ACESTUI PROIECT SE PRELUNGEȘTE PÂNĂ ÎN 20 AUGUST 2020 


În perioada 13  23 iulie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ ansamblu mixt str. Vidrei pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 13  23 iulie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ corectare limita UTR str. Coșbuc nr. 4 pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 13  23 iulie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de regenerare urbană zona complex studențesc Observator pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 13  23 iulie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ De restructurare urbană – str. Beiușului – latura vestică pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 13  23 iulie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare – Colonia Sopor pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 13  23 iulie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare – str. Simeria – latura nordică pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 10  20 iulie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ dezvoltare zonă rezidențială str. Galaction Liviu Munteanu est pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 3 15 iulie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ urbanizare – colonia Sopor nord pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 3 15 iulie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de restructurare urbană, blv Muncii nr.2 pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada  2 – 13 iulie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ dezvoltare zona rezidentiala strada Breaza pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada  2 – 13 iulie -2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația PUZ de urbanizare strada Borhanciului Est pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada  2 – 13 iulie -2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația P.U.Z. construire imobile cu funcțiuni mixte str Parâng, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 24 iunie – 3 iulie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația P.U.Z dezvoltare urbană Calea Dorobanților nr. 104-106, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 18 iunie – 2 iulie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația P.U.Z dezvoltare zonă mixtă str. Borhanciului nr. 46, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.


În perioada 14 mai 2020 – 29 mai 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația P.U.Z de urbanizare, str. Speranței FN, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7


În perioada 7 mai 2020 – 22 mai 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația P.U.Z de urbanizare, str. Adjudului nr. 1, pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7


În perioada 7 mai 2020 – 22 mai 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația P.U.Z de urbanizare, str. Vanatorului-Vantului-Rahovei pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7


În perioada 8 aprilie – 16 aprilie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația P.U.Z dezvoltare ansamblu de locuinte, str. Luminii-Eugen Ionescu vest pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr. 7.


În perioada 8 aprilie – 16 aprilie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația P.U.Z. de corectare a limitei U.T.R. – str. Vanatorului pe adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr. 7.


În perioada 13 – 20 martie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația P.U.Z de urbanizare str. Frunzișului latura sud estică pe adresa de e-mail registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr. 7.

PERIOADA DE TRANMITERE A PROPUNERILOR, SUGESTIILOR SAU OPINIILOR PE MARGINEA ACESTUI PROIECT SE PRELUNGEȘTE PÂNĂ ÎN 27 MARTIE 2020 


În perioada 6 – 13 februarie 2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația P.U.Z de urbanizare str. Mihai Românu nord pe adresa de e-mail registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr. 7.


În perioada 24.01.2020 – 31.01.2020 publicul are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii, opinii cu privire la documentația P.U.Z dezvoltare ansamblu rezidential cu dotari, str. Dionisie Roman nr.1 pe adresa de e-mail registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr. 7.

Arhivă

3. Avize emise:

4. Documentații PUZ aprobate (inițiate de municipiul Cluj-Napoca):

PUZ Remodelarea malurilor Someșului Mic – zona 1                                                                  Faza DTAC


PUZ Remodelarea malurilor Someșului Mic – zona 2                                                                     Faza DTAC