Autoritate contractantă: Municipiul Cluj- Napoca

Organizatorul procedurii: Municipiul Cluj- Napoca

Obiectivul: Închirierea chioşcului multifuncţional C4 şi a spaţiului destinat amplasării chioşcului multifuncţional C4 – zona pietonală, B-dul Eroilor, Cluj-Napoca

Documentele de achiziţie: Primăria municipiului Cluj-Napoca, Direcţia Patrimoniul Municipiului şi Evidenţa Proprietăţii, Serviciul Autorizări comerţ

Termenul limită de depunere: 31.07.2019 ora 10,00 la registratura autorităţii contractante, str. Moţilor nr. 7, Cluj-Napoca

Data desfăşurării achiziţiei: 31.07.2019 ora 15,00 la sediul autorităţii contractante din str. Moţilor nr. 3;

Garanţie de participare: modul de constituire al acesteia este prezentat în documentele de licitaţie

PRIMAR,

EMIL BOC

Fișă de date

Plan de situație