Ședința Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism (C.T.A.T.U.) va avea loc vineri, 8 ianuarie 2021, începând cu ora 11.00, în format de videoconferință, pe  platformă electronică dedicată Cisco Webex Meetings.


Proiectanții proiectelor supuse dezbaterii în comisie vor primi, în ziua ședinței, pe adresele de e-mail furnizate, un link prin intermediul căruia se vor putea conecta la ședință.


Se va permite accesul la videoconferință a proprietarilor parcelelo
r adiacente celor care fac obiectul studiilor de urbanism, precum și reprezentanților mass-media. În acest sens, cei care doresc să participe, se vor înscrie pe site-ul Primăriei, la secțiunea Adminstrație/Servicii online/Depune cereri, completând formularul online disponibil la Biroul strategii urbane sau accesând următorul link: https://e-primariaclujnapoca.ro/registratura/cereri/?c=433000 până cel târziu vineri, 8 ianuarie 2021, ora 07.00. Aceștia vor primi un link pe adresa de e-mail prin intermediul căruia se vor putea conecta la ședința C.T.A.T.U. pentru a lua cuvântul la punctul de pe ordinea de zi la care s-au înscris.