Ședința Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism (C.T.A.T.U.) va avea loc joi, 27 mai 2021, începând cu ora 09.30, în format de videoconferință, pe  platformă electronică dedicată Cisco Webex Meetings.


Proiectanții proiectelor supuse dezbaterii în comisie vor primi, în ziua ședinței, pe adresele de e-mail furnizate, un link prin intermediul căruia se vor putea conecta la ședință.


Se va permite accesul la videoconferință a proprietarilor parcelelo
r adiacente celor care fac obiectul studiilor de urbanism, precum și reprezentanților mass-media. În acest sens, cei care doresc să participe, se vor înscrie pe site-ul Primăriei, la secțiunea Administrație/Servicii online/Depune cereri, completând formularul online disponibil la Biroul strategii urbane sau accesând următorul link: https://e-primariaclujnapoca.ro/registratura/cereri/?c=433000  Înscrierea se poate face până cu cel mult 4 ore înaintea începerii ședinței. Doritorii vor primi un link pe adresa de e-mail prin intermediul căruia se vor putea conecta la ședința C.T.A.T.U. pentru a lua cuvântul la punctul de pe ordinea de zi la care s-au înscris.