Ședința Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism (C.T.A.T.U.) din luna aprilie va avea loc joi, 23.04.2020, începând cu ora 12.00, în format de videoconferință, pe o platformă electronică dedicată.


Proiectanții proiectelor supuse dezbaterii în comisie vor primi, în ziua ședinței, pe adresele de e-mail furnizate, un link prin intermediul căruia se vor putea conecta la ședință.


Se va permite accesul la videoconferință a proprietarilor parcelelo
r adiacente celor care fac obiectul studiilor de urbanism, precum și reprezentanților mass-media. În acest sens, cei care doresc să participe, se vor înscrie pe site-ul Primăriei, la secțiunea Adminstrație/Servicii online/Depune cereri, completând formularul online disponibil la Biroul strategii urbane sau accesând următorul link: https://e-primariaclujnapoca.ro/registratura/cereri/?c=433000 până cel târziu joi, 23.04.2020, ora 08.00. Aceștia vor primi un link pe adresa de e-mail prin intermediul căruia se vor putea conecta la ședința C.T.A.T.U. pentru a lua cuvântul la punctul de pe ordinea de zi la care s-au înscris.