Parte scrisă

Parte desenată

Parte scrisa var 2021

Partea desenata var 2021

Studiu de insorire si Aviz DSP