parte scrisă

parte desenată

VARIANTA 2 – SOLUTIE ALTERNATIVĂ