Parte scrisă

Parte desenată

Reglementări urbanistice – varianta 2