Parte scrisă 1

Parte scrisă 2

Parte desenată  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11