parte scrisă

parte desenată

soluția analizată în ședința din 23.04.2021