parte scrisă

parte desenată

varianta după comisia operativă