Pentru S_VPf/ps  se va aplica regulamentul aferent Vp (Zonă verde – păduri în intravilan).