Inițieri de achiziții

anunțuri de intenție, invitații și anunțuri de participare, concesionări, concursuri de soluții

Regia autonomă a domeniului public
Anunt de participare (CN)

Piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru utilaje

2024-03-14T13:16:50+02:00
CN1046370
34300000-0 - Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)
25.08.2022 11:00
Licitatie deschisa
Furnizare
ONLINE
Contract de achizitii publice
28.09.2022 15:00
7911673
LEI
Atribuita
Piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru utilaje2024-03-14T13:16:50+02:00
Municipiul Cluj-Napoca
Anunt de participare (CN)

Toalete publice automate care pot fi utilizate și de către persoanele cu dizabilități și sunt racordabile la utilități

2024-03-14T13:07:18+02:00
CN1046268
24955000-3 - Toalete chimice (Rev.2)
21.08.2022 11:00
Licitatie deschisa
Furnizare
ONLINE
Contract de achizitii publice
30.09.2022 15:00
1027896
LEI
Atribuita
Toalete publice automate care pot fi utilizate și de către persoanele cu dizabilități și sunt racordabile la utilități2024-03-14T13:07:18+02:00
Municipiul Cluj-Napoca
Anunt de participare (CN)

Servicii de supervizare a executiei lucrarilor pentru obiectivul de investitii „PARK&RIDE,strada Traian Vuia,nr. 149-151,Cluj-Napoca”

2024-03-14T13:07:19+02:00
CN1046260
71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
20.08.2022 19:00
Licitatie deschisa
Servicii
ONLINE
Contract de achizitii publice
23.09.2022 15:00
442270.68
LEI
Anulata
Servicii de supervizare a executiei lucrarilor pentru obiectivul de investitii „PARK&RIDE,strada Traian Vuia,nr. 149-151,Cluj-Napoca”2024-03-14T13:07:19+02:00
Municipiul Cluj-Napoca
Anunt de participare (CN)

Reparatii curente si in regim de urgenta la imobilele aflate in proprietatea Municipiului Cluj-Napoca

2024-03-14T13:07:20+02:00
CN1046261
45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
20.08.2022 19:00
Licitatie deschisa
Lucrari
ONLINE
Acord-cadru
23.09.2022 15:00
29103239.99
LEI
Atribuita
Reparatii curente si in regim de urgenta la imobilele aflate in proprietatea Municipiului Cluj-Napoca2024-03-14T13:07:20+02:00
Municipiul Cluj-Napoca
Anunt de participare (CN)

Servicii de elaborare SF la obiectivul de investitii – Retehnologizarea procesului de producere, transport si distributie a energiei termice in SACET Cluj-Napoca, in vederea cresterii eficientei energetice si reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera CO2 – Centrala Termica de Zona (CTZ) Somes Nord reconfigurata

2024-03-14T13:07:22+02:00
CN1046256
79314000-8 - Studiu de fezabilitate (Rev.2)
20.08.2022 17:00
Licitatie deschisa
Servicii
ONLINE
Contract de achizitii publice
10.11.2022 15:00
3017731
LEI
Atribuita
Servicii de elaborare SF la obiectivul de investitii – Retehnologizarea procesului de producere, transport si distributie a energiei termice in SACET Cluj-Napoca, in vederea cresterii eficientei energetice si reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera CO2 – Centrala Termica de Zona (CTZ) Somes Nord reconfigurata2024-03-14T13:07:22+02:00
Municipiul Cluj-Napoca
Anunt de participare (CN)

Servicii de elaborare SF la obiectivul de investitii-Retehnologizarea procesului de producere,transport si distributie a energiei termice in SACET Cluj-Napoca, in vederea cresterii eficientei energetice si reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera CO2-Insule de energie

2024-03-14T13:07:23+02:00
CN1046257
79314000-8 - Studiu de fezabilitate (Rev.2)
20.08.2022 17:00
Licitatie deschisa
Servicii
ONLINE
Contract de achizitii publice
10.11.2022 15:00
1830427
LEI
Atribuita
Servicii de elaborare SF la obiectivul de investitii-Retehnologizarea procesului de producere,transport si distributie a energiei termice in SACET Cluj-Napoca, in vederea cresterii eficientei energetice si reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera CO2-Insule de energie2024-03-14T13:07:23+02:00
Cantina de ajutor social și pensiune
Anunt de participare (CN)

Furnizare produse lactate

2024-03-14T13:00:52+02:00
CN1046200
15500000-3 - Produse lactate (Rev.2)
19.08.2022 15:01
Licitatie deschisa
Furnizare
ONLINE
Acord-cadru
21.09.2022 15:00
1139250
LEI
Atribuita
Furnizare produse lactate2024-03-14T13:00:52+02:00
Compania de transport public
Anunt de participare simplificat (SCN)

Acord-cadru PNEURI 2022-2023

2024-03-14T13:03:31+02:00
SCN1112793
34352200-1 - Pneuri pentru autobuze (Rev.2)
19.08.2022 11:41
Procedura simplificata
Furnizare
ONLINE
Acord-cadru
12.09.2022 15:00
639724
LEI
Anulata
Acord-cadru PNEURI 2022-20232024-03-14T13:03:31+02:00
Compania de transport public
Anunt de participare simplificat (SCN)

Furnizare MICROBUZE NOI PENTRU CALATORI, categoria M3, Clasa A

2024-03-14T13:03:34+02:00
SCN1112792
34114400-3 - Microbuze (Rev.2)
19.08.2022 11:37
Procedura simplificata
Furnizare
ONLINE
Contract de achizitii publice
26.09.2022 15:00
1370000
LEI
Anulata
Furnizare MICROBUZE NOI PENTRU CALATORI, categoria M3, Clasa A2024-03-14T13:03:34+02:00
Regia autonomă a domeniului public
Anunt de participare simplificat (SCN)

Servicii de intocmire Studiu de Fezabilitate aferent Obiectivului „Construirea, punerea în funcțiune și racordarea la Sistemul Energetic Național a unei instalații de producere a energiei electrice prin captarea energiei solare [panouri fotovoltaice], cu o putere instalată de cel mult 3 MWh, în zona Pietei de vechituri (Oser), str. Bobalna nr.65 Cluj-Napoca”

2024-03-14T13:16:51+02:00
SCN1112366
71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)
11.08.2022 07:58
Procedura simplificata
Servicii
ONLINE
Contract de achizitii publice
24.08.2022 15:00
450000
LEI
Atribuita
Servicii de intocmire Studiu de Fezabilitate aferent Obiectivului „Construirea, punerea în funcțiune și racordarea la Sistemul Energetic Național a unei instalații de producere a energiei electrice prin captarea energiei solare [panouri fotovoltaice], cu o putere instalată de cel mult 3 MWh, în zona Pietei de vechituri (Oser), str. Bobalna nr.65 Cluj-Napoca”2024-03-14T13:16:51+02:00
Direcția de asistență socială și medicală
Anunt de participare simplificat (SCN)

Furnizarea de materiale sanitare pentru cabinetele medicale de medicină generală şi dentară din reţeaua şcolară

2024-03-14T13:04:47+02:00
SCN1112330
33140000-3 - Consumabile medicale (Rev.2)
10.08.2022 11:59
Procedura simplificata
Furnizare
ONLINE
Contract de achizitii publice
23.08.2022 15:00
275802
LEI
Atribuita
Furnizarea de materiale sanitare pentru cabinetele medicale de medicină generală şi dentară din reţeaua şcolară2024-03-14T13:04:47+02:00
Serviciul public de interes local pentru administrarea parcărilor
Anunt de participare simplificat (SCN)

Furnizare produse si executare lucrări pentru realizarea unor containere de biciclete securizate cu rasteluri mobile

2024-03-14T13:21:25+02:00
SCN1112324
39151100-6 - Rastele (Rev.2)
10.08.2022 10:26
Procedura simplificata
Furnizare
ONLINE
Contract de achizitii publice
08.09.2022 15:00
976470.59
LEI
Atribuita
Furnizare produse si executare lucrări pentru realizarea unor containere de biciclete securizate cu rasteluri mobile2024-03-14T13:21:25+02:00
Sala polivalentă
Anunt de participare (CN)

Achizitionarea unui “SISTEM DE ILUMINAT – NOCTURNĂ LED”, moderna si inteligenta, pentru interior, cu aparate de iluminat cu tehnologie LED, avand echipamente de control si comanda incluse

2024-03-14T13:21:08+02:00
CN1045413
31527260-6 - Sisteme de iluminat (Rev.2)
03.08.2022 13:00
Licitatie deschisa
Furnizare
ONLINE
Contract de achizitii publice
30.08.2022 15:00
2500000
LEI
Atribuita
Achizitionarea unui “SISTEM DE ILUMINAT – NOCTURNĂ LED”, moderna si inteligenta, pentru interior, cu aparate de iluminat cu tehnologie LED, avand echipamente de control si comanda incluse2024-03-14T13:21:08+02:00
Direcția de asistență socială și medicală
Anunt de participare simplificat (SCN)

Furnizarea a 85 de computere portabile/Laptopuri

2024-03-14T13:04:49+02:00
SCN1111742
30213100-6 - Computere portabile (Rev.2)
01.08.2022 09:02
Procedura simplificata
Furnizare
ONLINE
Contract de achizitii publice
16.08.2022 15:00
392857
LEI
Atribuita
Furnizarea a 85 de computere portabile/Laptopuri2024-03-14T13:04:49+02:00
Cantina de ajutor social și pensiune
Anunt de participare simplificat (SCN)

Autoutilitara

2024-03-14T13:00:56+02:00
SCN1111716
34130000-7 - Autovehicule pentru transportul de marfuri (Rev.2)
29.07.2022 14:48
Procedura simplificata
Furnizare
ONLINE
Contract de achizitii publice
09.08.2022 15:00
210084
LEI
Anulata
Autoutilitara2024-03-14T13:00:56+02:00
Compania de transport public
Anunt de participare simplificat (SCN)

Reparatie ANSAMBLU MOTOR-REDUCTOR pentru TRAMVAI PESA

2024-03-14T13:03:36+02:00
SCN1111599
50222000-7 - Servicii de reparare si de intretinere a materialului rulant (Rev.2)
28.07.2022 08:27
Procedura simplificata
Servicii
ONLINE
Contract de achizitii publice
10.08.2022 15:00
50000
LEI
Anulata
Reparatie ANSAMBLU MOTOR-REDUCTOR pentru TRAMVAI PESA2024-03-14T13:03:36+02:00
Municipiul Cluj-Napoca
Anunt de participare (CN)

,,Modernizarea și extinderea sistemului de înștiințare, avertizare și alarmare a populației municipiului Cluj-Napoca, în scopul transmiterii eficiente a mesajelor directe sau preînregistrate și a semnalelor acustice în situații de urgență și de protecție civilă“

2024-03-14T13:07:25+02:00
CN1045076
35121700-5 - Sisteme de alarma (Rev.2)
20.07.2022 13:00
Licitatie restransa
Furnizare
Contract de achizitii publice
31.08.2022 10:00
32080424.07
LEI
Atribuita
,,Modernizarea și extinderea sistemului de înștiințare, avertizare și alarmare a populației municipiului Cluj-Napoca, în scopul transmiterii eficiente a mesajelor directe sau preînregistrate și a semnalelor acustice în situații de urgență și de protecție civilă“2024-03-14T13:07:25+02:00
Municipiul Cluj-Napoca
Anunt de participare simplificat (SCN)

Elaborare studii, expertize si DALI – MODERNIZARE, REABILITARE, CONSOLIDARE ȘI AMENAJARE SPAȚIU AFERENT APARTAMENTULUI 23 ȘI TERASA ANEXĂ, STR HOREA NR.2

2024-03-14T13:07:27+02:00
SCN1110756
79314000-8 - Studiu de fezabilitate (Rev.2)
13.07.2022 15:12
Procedura simplificata
Servicii
ONLINE
Contract de achizitii publice
01.08.2022 15:00
95328.29
LEI
Anulata
Elaborare studii, expertize si DALI – MODERNIZARE, REABILITARE, CONSOLIDARE ȘI AMENAJARE SPAȚIU AFERENT APARTAMENTULUI 23 ȘI TERASA ANEXĂ, STR HOREA NR.22024-03-14T13:07:27+02:00
Municipiul Cluj-Napoca
Anunt de participare (CN)

Elaborare studii, expertize si documentatie de avizare a lucrarilor de interventii – proiect faza DALI Reabilitarea si restaurarea monumentului istoric „Obeliscul Carolina”

2024-03-14T13:07:27+02:00
CN1044837
71319000-7 - Servicii de expertiza (Rev.2)
13.07.2022 15:00
Licitatie deschisa
Servicii
ONLINE
Contract de achizitii publice
12.09.2022 15:00
56096
LEI
Anulata
Elaborare studii, expertize si documentatie de avizare a lucrarilor de interventii – proiect faza DALI Reabilitarea si restaurarea monumentului istoric „Obeliscul Carolina”2024-03-14T13:07:27+02:00
Municipiul Cluj-Napoca
Anunt de participare (CN)

Servicii de consultanta si realizare operatiuni prevazute de L 255/2010 privind exproprierea pt. cauza de utilitate publica de interes national, judetean si local in vederea dobandirii prin expropriere/transfer a imobilelor necesare realizarii obiectivului – Tren Metropolitan Gilau-Floresti-Baciu-Apahida-Jucu-Bontida -Magistrala I de Metrou si Tren Metropolitan, inclusiv legaturile dintre acestea

2024-03-14T13:07:28+02:00
CN1044832
79419000-4 - Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)
13.07.2022 13:00
Licitatie deschisa
Servicii
ONLINE
Contract de achizitii publice
10.11.2022 15:00
2445000
LEI
Atribuita
Servicii de consultanta si realizare operatiuni prevazute de L 255/2010 privind exproprierea pt. cauza de utilitate publica de interes national, judetean si local in vederea dobandirii prin expropriere/transfer a imobilelor necesare realizarii obiectivului – Tren Metropolitan Gilau-Floresti-Baciu-Apahida-Jucu-Bontida -Magistrala I de Metrou si Tren Metropolitan, inclusiv legaturile dintre acestea2024-03-14T13:07:28+02:00
Cantina de ajutor social și pensiune
Anunt de participare simplificat (SCN)

Furnizare cartofi

2024-03-14T13:01:00+02:00
SCN1110343
03212100-1 - Cartofi (Rev.2)
07.07.2022 09:57
Procedura simplificata
Furnizare
ONLINE
Acord-cadru
18.07.2022 15:00
263600
LEI
Atribuita
Furnizare cartofi2024-03-14T13:01:00+02:00
Municipiul Cluj-Napoca
Anunt de participare (CN)

Servicii de supervizare pt„PROIECT ȘI EXEC LUCR DE INF (STRUCT DE REZ, CALE DE RULARE, FINISAJE,SIST DE INSTAL), AUTOMATIZ TRAFIC, RACORD. ALIM CU ENERGIE ELECTRICĂ „TREN METROPOL GILĂU – FLOREȘTI – CLUJ-NAPOCA – BACIU – APAHIDA – JUCU – BONȚIDA – ETAPA I A SIST DE TRANSP METROPOL RAPID CLUJ: MAGISTRALA I DE METROU ȘI TREN METROPOL, INCL LEG DINTRE ACESTEA. COMPONENTA 1 MAGISTRALA I DE METROU CLUJ

2024-03-14T13:07:29+02:00
CN1044594
71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
07.07.2022 09:09
Licitatie deschisa
Servicii
ONLINE
Contract de achizitii publice
08.11.2022 15:00
125013820.59
LEI
Anulata
Servicii de supervizare pt„PROIECT ȘI EXEC LUCR DE INF (STRUCT DE REZ, CALE DE RULARE, FINISAJE,SIST DE INSTAL), AUTOMATIZ TRAFIC, RACORD. ALIM CU ENERGIE ELECTRICĂ „TREN METROPOL GILĂU – FLOREȘTI – CLUJ-NAPOCA – BACIU – APAHIDA – JUCU – BONȚIDA – ETAPA I A SIST DE TRANSP METROPOL RAPID CLUJ: MAGISTRALA I DE METROU ȘI TREN METROPOL, INCL LEG DINTRE ACESTEA. COMPONENTA 1 MAGISTRALA I DE METROU CLUJ2024-03-14T13:07:29+02:00
Compania de transport public
Anunt de participare simplificat (SCN)

Achizitie SISTEM NOU DE STOCARE A DATELOR PENTRU TICKETING

2024-03-14T13:03:38+02:00
SCN1110257
30233140-4 - Dispozitive de stocare cu acces direct (DASD) (Rev.2)
06.07.2022 08:12
Procedura simplificata
Furnizare
ONLINE
Contract de achizitii publice
20.07.2022 15:00
252100.85
LEI
Atribuita
Achizitie SISTEM NOU DE STOCARE A DATELOR PENTRU TICKETING2024-03-14T13:03:38+02:00
Compania de transport public
Anunt de participare simplificat (SCN)

Contract furnizare 5 BUC MODULE BNR ADVANCE

2024-03-14T13:03:41+02:00
SCN1110256
30123200-9 - Distribuitoare automate de bancnote (Rev.2)
06.07.2022 07:54
Procedura simplificata
Furnizare
ONLINE
Contract de achizitii publice
15.07.2022 15:00
95798.31
LEI
Anulata
Contract furnizare 5 BUC MODULE BNR ADVANCE2024-03-14T13:03:41+02:00
Compartiment responsabil:

Serviciul Achiziţii publice


0264 592 588 0264 596 030 / 4402
Str. Moţilor nr. 3, cam. 4, 4 A, 5
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK