Edificare
la care s-au executat lucrari de Mansardare locuinta unifamiliala in volumetria podului existent si modificari interioare
Aron Densusianu nr 41
Casa familiala
2018-2020
nu este cazul
1 loc la sol
S+P+M
75.56
154.18
49740
25.01.2021
284779 (Nr Cf vechi 9284 Nr topografic 2855)
284779, 284779-C1
Autorizație de construcție
1656
25.10.2018
Proces verbal de recepție
631628
23.12.2020
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Ramona Rusescu
Luiza Pop
17.02.2021
658
25.01.2021

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.