Edificare
IMOBIL SEMICOLECTIV, IMPREJMUIRE SI AMENAJARI EXTERIOARE
Capitan Grigore Ignat nr.59
Locuinta semicolectiva - C1+C2
2020-2021
2
2 locuri la sol
P+E
84.23; 94.16
168.46; 188.32
35741
18.01.2021
279230
279230
Autorizație de construcție
477
03.04.2020
Proces verbal de recepție
26897
13.01.2021
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Ramona Rusescu
Angela Maties
17.02.2021
2696,31

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.