Edificare
Locuinta unifamiliala D+P+E, amenajari exterioare
Str. Radu Stanca, nr. 11
locuinta unifamiliala
2014-2020
-
2 locuri de parcare in garaj la demisol
D+P+E
134,51
307,84
63914
29.01.2021
308302
308302
Autorizație de construcție
1403; 1331
09.12.2014; 18.09.2019
Proces verbal de recepție
549007
05.11.2020
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Ramona Rusescu
Dan Anca
22.02.2021
0
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.