Edificare
MODIFICARI INTERIOARE, EXTINDERE SI ETAJARE CASĂ UNIFAMILIALĂ CU REGIM FINAL DE INALTIME Sp+P+E, AMENAJARI EXTERIOARE.
Tache Ionescu nr.79
Locuinta unifamiliala
2018-2020
-
2 locuri la sol
Sp+E+Ep
175.9
349.5
73560
03.02.2021
260762
260762, 260762-C1
Autorizație de construcție
1541
09.10.2018
Proces verbal de recepție
410229
26.08.2020
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Ramona Rusescu
Angela Maties
22.02.2021
743
07.01.2021

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.