Edificare
Locuinta semicolectia cu doua apartamente P+E+R, amenajari exterioare si imprejmuire
Str. Voronet, nr. 59
locuinta semicolectiva
2018-2021
2 unitati locative
2 locuri de parcare la nivelul solului
P+E+R
134,87
381,15
64592
29.01.2021
329963
329963
Autorizație de construcție
1501
02.10.2018
Proces verbal de recepție
45664
21.01.2021
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Ramona Rusescu
Dan Anca
22.02.2021
0
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.