Radiere
Garaj
Str. Baia Mare, nr. 52
garaj auto
2018-2020
-
-
Parter
22,00
22,00
47971
22.01.2021
256670
256670-C2
Autorizație de construcție
46
05.04.2018
Proces verbal de recepție
157415
12.03.2020
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Ramona Rusescu
Dan Anca
22.02.2021
0
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.