Edificare
LOCUINȚĂ S+P+E, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI AMENAJĂRI EXTERIOARE
Spicului, nr.34
Locuință familială
2017-2020.
-
2 locuri de parcare în incintă;
S+P+E;
176,70
374,00
621484
17.12.2020
322341
322341
322341
Autorizație de construcție
1079
17.08.2017
Proces verbal de recepție
608149
10.12.2020
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Ramona Rusescu
Andreea Roxana Nădășan
22.02.2021
0
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.