Edificare
262337-C1-U4, nr. cad: 17578-c1-u5, nr. top: 101/1/V
Iuliu Maniu, nr. 37, ap.5
spațiu comercial- la parter
2020-2021
-
-
-
se menține
se menține
53246
26.01.2021
262337-C1-U4, nr. cad: 17578-c1-u5, nr. top: 101/1/V
262337-C1-U4, nr. cad: 17578-c1-u5, nr. top: 101/1/V
262337-C1-U4, nr. cad: 17578-c1-u5, nr. top: 101/1/V
Autorizație de construcție
1365
07.10.2020
Proces verbal de recepție
45725
21.01.2021
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Ramona Rusescu
Andreea Roxana Nădășan
23.02.2021
0
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.