Edificare
Extindere si etajare casa existenta, refacere imprejmuire, regim final de inaltime D+P+E
Corneliu Coposu nr.116
Locuinta unifamiliala
2016-2020
3 (1 locuinta unifamiliala si 2 garaje la parter)
4 (2 locuri in garaj la parter si 2 locuri la sol)
D+P+E
186.78
429.49
32922
15.01.2021
251149
251149, 251149-C1
Autorizație de construcție
1184
30.09.2015
Proces verbal de recepție
629462
22.12.2020
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Ramona Rusescu
Angela Maties
23.02.2021
1470,41
07.01.2021

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.