Edificare
CASĂ DE VACANȚĂ CU REGIM DE ÎNĂLȚIME Sp+P+M, ÎMPREJMUIREA TERENULUI ȘI AMENAJĂRI EXTERIOARE
Ulmului, nr. 14
casă de vacanță
2015-2021
-
1 loc de parcare în incintă
Sp+P+M
113,91
285,14
58271
27.01.2021
278696
278696
278696
Autorizație de construcție
849
14.07.2015
Proces verbal de recepție
15125
07.01.2021
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Ramona Rusescu
Andreea Roxana Nădășan
24.02.2021
0
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.