Edificare
Locuinta semicolectiva cu doua unitati locative
Voronet nr 59 A
Locuinta semicolectiva
2018-2020
2 unitati individuale
2 locuri la sol
P+E+Er
168.24
378.8
64586
29.01.2021
329965
329965
Autorizație de construcție
1502
02.10.2018
Proces verbal de recepție
45648
21.01.2021
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Ramona Rusescu
Luiza Pop
24.02.2021
346
21.01.2021

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.