Edificare
IMOBIL- LOCUINȚE COLECTIVE MICI CU 5 APARTAMENTE- DIN ANSAMBLUL DE 10 IMOBILE, REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+E+Er ȘI AMENAJĂRI EXTERIOARE
Enrich Bergel, nr. 18
imobil de locuințe colective mici;
2019 - 2021
6 (5 apartamente+ 1 garaj la subsol);
5 (4 locuri de parcare în garaj la subsol+ 1 loc de parcare în incintă);
S+P+E+Er;
146
542,60
43773
21.01.2021
330858
330858
330858
Autorizație de construcție
1042 și 584
12.08.2019 și 29.04.2020
Proces verbal de recepție
39090
19.01.2021
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Ramona Rusescu
Andreea Roxana Nădășan
25.02.2021
0
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.