Edificare
IMOBIL COLECTIV MIC CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+E+Er CU 5 APARTAMENTE, AMENAJĂRI EXTERIOARE
Enrich Bergel, nr. 16
imobil de locuințe colective mici;
2019 - 2021
6 (5 apartamente+ 1 garaj la subsol);
5 (4 locuri de parcare în garaj la subsol+ 1 loc de parcare în incintă);
S+P+E+Er;
146
542,60
43768
21.01.2021
330859
330859
330859
Autorizație de construcție
1097 și 593
13.08.2019 și 30.04.2020
Proces verbal de recepție
39064
19.01.2021
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Ramona Rusescu
Andreea Roxana Nădășan
25.02.2021
0
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.