Edificare
CASA UNIFAMILIALA P+M SI AMENAJARI EXTERIOARE SI IMPREJMUIRE PROPRIETATE
Maresal Constantin Prezan nr.36
Locuinta unifamiliala
2011-2020
-
1 loc in garaj la parter
P+M
99
175.34
22231
12.01.2021
283612
283612
Autorizație de construcție
143/21.02.2011
139/03.02.2016
Proces verbal de recepție
614408
15.12.2020
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Ramona Rusescu
Angela Maties
25.02.2021
365
03.02.2021

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.