Radiere
desfiintare Corp C1, Corp C2, Corp C3, Corp C4
Fanatelor nr 7-11
Casa
2020
nu este cazul
nu este cazul
P
120
120
94127
11.02.2021
338339
338339-C1, 338339-C2, 338339-C3, 338339-C4
Autorizație de construcție
54
17.06.2020
Proces verbal de recepție
533823
28.10.2020
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Ramona Rusescu
Luiza Pop
01.03.2021
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.