Edificare
Locuinta semicolectiva cu 2 unitati locative, regim de inaltime P+E, imprejmuire si amenajari exterioare
Clopoteilor nr 6
Locuinta semicolectiva
2019-2020
2 unitati individuale
4 locuri la sol
P+E
170
332
73645
03.02.2021
330436
330436
Autorizație de construcție
872
10.07.2019
Proces verbal de recepție
616358
15.12.2020
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Ramona Rusescu
Luiza Pop
01.03.2021
782
03.02.2021

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.