Edificare
Imobil cu functiuni de turism, regim de inaltime S+P+E+Er, amenajare piscina, amenajari exterioare si imprejmuire teren
Cometei nr 43
Imobil cu functiuni de turism
nu este cazul
10 locuri la sol
S+P+E+Er
339.58
1278.12
91307
10.02.2021
270788
270788
Autorizație de construcție
920
17.07.2019
Proces verbal de recepție
75161
03.02.2021
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Ramona Rusescu
Luiza Pop
01.03.2021
2068,8

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.