Edificare
AMENAJARE SPAȚIU LOCUIBIL ÎN PODUL EXISTENT AL CORPULUI C2 (FĂRĂ MODIFICAREA NUMĂRULUI DE UNITĂȚI LOCATIVE DE PE PARCELĂ).
Fierului, nr. 8
se menține
2019-2020
se menține
-
D+P+M
211,90
- inițială: 318,95 mp. - finală: 448,15 mp.
93836
11.02.2021
301767, nr. cad./topo.: 301767, 301767-C2
301767, nr. cad./topo.: 301767, 301767-C2
301767, nr. cad./topo.: 301767, 301767-C2
Autorizație de construcție
970
30.07.2019
Proces verbal de recepție
598295
07.12.2020
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Ramona Rusescu
Andreea Roxana Nădășan
01.03.2021
0
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.