Edificare
LOCUINTA UNIFAMILIALA P+E, AMENAJARI EXTERIOARE
Valea Draganului nr.2
Locuinta unifamiliala
2016-2020
-
1 loc la sol
P+E
129
229.80
80872
05.02.2021
325900
325900
Autorizație de construcție
1827/10.10.2016
761/10.06.2020
Proces verbal de recepție
583907
25.11.2020
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Ramona Rusescu
Angela Maties
02.03.2021
1303,76
04.02.2021

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.