Edificare
la care s-au executat lucrari de Modificare si extindere imobil
Ion Andreescu nr 18
Casa familiala
1998-2021
nu este cazul
1 loc in garaj la parter
existent: D+P+E; propus:D+P+E+M
122.6
437.5
94134
11.02.2021
271256 (Nr CF vechi 64213)
Top 10123/1/2
Autorizație de construcție
146
18.02.1998
Proces verbal de recepție
42777
20.01.2021
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Ramona Rusescu
Luiza Pop
02.03.2021
2562
11.02.2021

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.