Edificare
LOCUINTA SEMICOLECTIVA ( cu regim de înălțime D+P+Er) , IMPREJMUIRE PROPRIETATE , ACCES AUTO SI PIETONAL , SISTEMATIZARE VERTICALA
CONSTANTIN NOTTARA , nr. 13
locuință semicolectivă;
2022-2024
2 unitati locative;
4 (2 loc de parcare în incintă+ 2 locuri de parcare în garaj);
D+P+Er;
180,35
459,18
407683
10.04.2024
341590
341590
341590
Autorizație de construcție
227
14/03/2024
Proces verbal de recepție
358950
21/03/2024
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Ramona Rusescu
A. R. Nădășan
09.05.2024
0
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.