Edificare
Balcon inchis la parter
Anina; nr. 3, bl. AA3; sc. 2; ap. 12
balcon inchis
2023
-
-
nu se modifica
balcon - 10,00
balcon - 10,00
429817
22.04.2024
252143-C1-U14
252143-C1-U14
Autorizație de construcție
6
03/01/2023
Proces verbal de recepție
633899
06/07/2023
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Dan Anca
09.05.2024
0
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.